Skoči do osrednje vsebine

6. seja Sveta za ekološko kmetovanje in trajnostno proizvodnjo hrane

Državna sekretarka Eva Knez se je udeležila 6. seje Sveta za ekološko kmetovanje in trajnostno proizvodnjo hrane. Na seji so razpravljali o rezultatih vzorčenja na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO) in o analizah zemljišč na VVO in VVO 1.
Državna sekretarka Eva Knez s člani Sveta na današnji seji

Državna sekretarka Eva Knez s člani Sveta na današnji seji | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Na seji je predstavnik Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo predstavil poročilo o rezultatih vzorčenja tal na VVO iz uradnih nadzorov leta 2023. Povzel je podatke o vzorčenju na VVO 1 in digestat, predstavil je mejne dovoljene koncentracije, rezultate vzorčenj na težke kovine in fitofarmacevtska sredstva, rezultate kontrol evidenc in gnojenja. Opisal je strukturo kmetijskih gospodarstev, kjer imamo v Sloveniji 2.261 hektarjev kmetijskih zemljišč na VVO 1 vpisanih v register kmetijskih gospodarstev (RKG), od katerih je bilo v letu 2023 pregledanih 96 hektarjev (4,2 odstotka). Prav tako se je dotaknil inšpekcijskih ukrepov in pravnih podlag.

Sledila je predstavitev analize zemljišč na VVO in VVO1 predstavnika Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS (SKZG). Članom sveta je podal podatke o obsegu v zakup oddanih zemljišč v upravljanju SKZG na VVO in VVO 1 in o dobi zakupa oziroma veljavnosti zakupnih pogodb na VVO in VVO 1. SKZG nudi v zakup 54.454 hektarjev zemljišč, od tega je na VVO območjih v zakupu 10.957 hektarjev in na VVO 1 256 hektarjev.

Člani Sveta za ekološko kmetovanje in trajnostno proizvodnjo hrane so: Denis Rusjan (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani), Simon Golob (Čebelarska zveza Slovenije), Martina Bavec (Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru), Roman Žveglič (Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije), Sašo Obolnar (Mreža Plan B za Slovenijo), Matej Kline (Permakulturni inštitut Maribor), Florjan Peternelj (Sindikat kmetov Slovenije), Mija Lapornik (Trgovinska zbornica Slovenije), Brigita Golob (Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin), Marko Slavič (Vila Natura d.o.o.), Tatjana Zagorc (Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij), Katja Temnik (Zeliščni vrt Majnika), Mateja Škrl Kocijančič (Združenje družinskih vinogradnikov in vinarjev Slovenije), Mihael Kasaš, (Združenje Demeter Slovenije), Anja Kastelic (Zveza slovenske podeželske mladine), Aleš Fister (Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije), Anja Bolha (Zveza potrošnikov Slovenije), Jožica Polajžer (Zadružna zveza Slovenije), Rok Mihelič (Slovensko združenje za ohranitveno kmetijstvo) in Maja Kolar (Ekosemena, Inštitut za ekološke raziskave in trajnostni razvoj).

OPOMBA: VVO 1 je najožje vodovarstveno območje okoli vodnega zajetja. Zaradi naravnih značilnosti tega območja onesnaževala zelo hitro dospejo do zajetja, zato mora biti to območje tako veliko, da se zagotavlja sprejemljivo tveganje za onesnaževanje s patogenimi mikrobiološkimi organizmi in drugimi onesnaževali.