Skoči do osrednje vsebine

Minister Felda na zasedanju Sveta za izobraževanje, mladino, kulturo in šport

Minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda se je v Bruslju udeležil zasedanja evropskih ministrov, kjer je med drugim potekala politična razprava o uporabi umetne inteligence.
Delegacija skupaj z ministrom stoji v dvorani zasedanja v Bruslju

Minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda z delegacijo | Avtor: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Minister se je 13. maja uvodoma udeležil zasedanja ministrov, pristojnih za mladino, v nadaljevanju pa še zasedanja ministrov, pristojnih za izobraževanje.  

Na zasedanju ministrov, pristojnih za mladino, so sprejeli sklepe Sveta o zapuščini evropskega leta mladih 2022, sklepe Sveta o evropski in mednarodnih agendah za otroke in mlade, resolucijo Sveta o politiki mladinskega dela in sklepe Sveta o vključujočih družbah za mlade. 

Minister Felda je med drugim izpostavil pomembnost vključevanja mladih v procese odločanja, kar lahko dosežemo z ustrezno podporo dostopa do informacij in mentorstvom. Minister je prav tako poudaril, da Slovenija krepi aktivnosti na področju mladinskega informiranja in povezovanja oziroma političnega vključevanja mladih, obenem pa se zavzema za aktivnejšo vlogo ambasadorjev mladinskega dialoga na evropski ravni.

Prepoznavanje ključnih mehanizmov za vključevanje mladih

Belgijsko predsedstvo je odprlo tudi politično razpravo, ki je bila usmerjena na priporočila EU mladinske konference. Ta je bila v organizaciji belgijskega predsedstva marca 2024 v Gentu, s poudarkom na mehanizmih spremljanja in izvedbenih ukrepih, ki jih države članice prepoznajo kot ključne za vključevanje mladih.

Na zasedanju ministrov za izobraževanje so bila sprejeta priporočila Sveta »Evropa v gibanju« - priložnosti za učno mobilnost za vse in sklepi Sveta o spodbujanju z informacijami podprte politike in prakse v izobraževanju in usposabljanju za uresničitev evropskega izobraževalnega prostora. 

Minister Felda je predstavil izvajanje digitalizacije v slovenskem šolskem sistemu, ob tem pa omenil tudi prenovo učnih načrtov, ki vključujejo razvijanje digitalnih kompetenc v šolskem prostoru. Pri tem je poudaril pomen evropskih sredstev, ki vse to omogočajo.

Umetna inteligenca: ravnotežje med koristmi in tveganji

V okviru politične razprave ministrov je bila osrednja tema umetna inteligenca, predvsem v luči tehnoloških inovacij in kakovostnega izobraževanja za vse.

Minister je pri tem zastopal stališče, da največje izzive zaznavamo na področju potencialnega zmanjševanja učiteljeve vloge, sploh v luči tveganj in določanja natančnih vsebin in metod pri usposabljanju. Cilj je, kot je še povedal minister Felda, da poiščemo pravo ravnotežje med koristmi in tveganji uporabe sistemov umetne inteligence v izobraževanju.