Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za financiranje raziskovalnih projektov nadzora nalezljivih bolezni in dobrobiti živali

Evropsko partnerstvo za zdravje in dobrobit živali, ki se izvaja v okviru programa Obzorje Evropa, je objavilo prvi javni razpis za financiranje skupnih evropskih raziskovalnih in inovacijskih projektov področju nadzora nalezljivih bolezni živali in dobrobiti živali.

Področje javnega razpisa

Cilj prvega javnega razpisa z naslovom Podpora prihodnosti zdravja in dobrobiti živali je financirati transdisciplinarne raziskovalne in inovacijske projekte, ki obravnavajo preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni živali, spodbujanje preudarne uporabe protimikrobnih sredstev in zagotavljanje dobrobiti živali v vseh obdobjih njihovega življenja.

Javni razpis vključuje naslednje teme:

  1. nove tehnologije za preprečevanje, odkrivanje, ocenjevanje in upravljanje zdravja in dobrobiti živali – ta tema vključuje raziskovalne projekte, ki se osredotočajo na ustvarjanje in napredek inovativnih tehnologij za izboljšanje zdravja in dobrobiti živali;
  2. temeljne raziskave za zdravje in dobrobit živali – ta tema vključuje raziskave za napredek znanstvenega spoznanja in razumevanja bioloških, imunoloških in fizioloških mehanizmov, ki vplivajo na zdravje in dobrobit kopenskih in vodnih živali;
  3. zdravje in dobrobit živali ter družba – ta tema zajema družbene, ekonomske ali etične študije, ki preučujejo, kako lahko patogeni, nove tehnologije in izboljšana dobrobit živali vplivajo na pridelovalce v kmetijstvu ter ribištvu in akvakulturi, proizvodno verigo in potrošnike.

Kdo se lahko prijavi na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalci z univerz in drugih visokošolskih ustanov, raziskovalnih institucij, akterjev iz javnega sektorja, neprofitnih organizacij in zasebnih podjetij ob upoštevanju nacionalnih/regionalnih predpisov in meril za upravičenost. Organizacije, ki niso upravičene do financiranja iz tega javnega razpisa, so lahko del raziskovalnih konzorcijev, če prispevajo lastna sredstva. 

Informacije o pogojih in merilih za upravičenost organizacij iz Slovenije so na voljo v Prilogi VII iz razpisne dokumentacije (v angleščini) od strani 77 do 80.

Predstavitev javnega razpisa

Predstavitev javnega razpisa za možne prijavitelje bo v obliki spletnega seminarja 14. maja 2024 od 10.00 do 12.00. Povezava in podatki za dostop do spletnega seminarja, ki bo v angleščini, so objavljeni na spodaj navedenem spletnem mestu javnega razpisa.

Prijavni roki

Rok za oddajo predprijav na javni razpis je 8. julij 2024 ob 15.00. Celovite prijave odobrenih predprijav bo treba oddati do 4. februarja 2025 do 14.00.

Spletno mesto javnega razpisa 

Razpisna dokumentacija in druge informacije o javnem razpisu, iskalnik partnerjev ter platforma za oddajo predprijav in prijav so na voljo na spletnem mestu javnega razpisa (v angleščini).