Skoči do osrednje vsebine

Izvedba posvetovalnih referendumov, 9. junij 2024

Posvetovalnih referendumi bodo potekali skupaj z volitvami poslancev v Evropski parlament, 9. junija 2024. Volišče na Veleposlaništvu Republike Slovenije pri Svetem sedežu bo odprto med 9. in 17. uro.

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 25. 4. 2024 sprejel odloke o razpisu treh posvetovalnih referendumov (Uradni list Republike Slovenije, številka 35/2024):

o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja;

o uvedbi preferenčnega glasu za volitve v državni zbor in

o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene ter gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo.

Volivke in volivci bodo tako na posvetovalnih referendumih odločali o štirih referendumskih vprašanjih:

"Ali ste za to, da se sprejme zakon, ki bo urejal pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja?".

"Ali ste za to, da se za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije uvede preferenčni glas, ki bo zagotovil odločilen vpliv volivcev na izbiro poslanca?".

"Ali naj Republika Slovenija na svojem ozemlju dopusti gojenje in predelovanje konoplje v medicinske namene?".

"Ali naj Republika Slovenija na svojem ozemlju dopusti gojenje in posedovanje konoplje za omejeno osebno rabo?".

Glasovanje se bo izvedlo v nedeljo 9. junija 2024, sočasno z volitvami poslancev Republike Slovenije v Evropski parlament.

Volivci s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki bodo na dan glasovanja v tujini (zdomci) in želijo na posvetovalnih referendumih glasovati po pošti iz tujine ali na diplomatskem ali konzularnem predstavništvu z vzpostavljenim voliščem, morajo najpozneje do 24. maja 2024 do 24. ure po slovenskem času Državni volilni komisiji oddati vlogo za drug način glasovanja na referendumih.

Vsi volivci s stalnim prebivališčem v Sloveniji (zdomci), ki so že oddali vlogo za glasovanje na evropskih volitvah po pošti iz tujine, bodo prejeli poštno pošiljko z volilnim gradivom tudi za posvetovalne referendume in jim ne bo treba oddati nove vloge. Nove vloge ni potrebno oddati tudi volivcem, ki so že sporočili, da bodo na evropskih volitvah glasovali na predstavništvih v tujini.

Z razliko od volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, volilne karte za sodelovanje na referendumih volivcem, ki stalno prebivajo v tujini, ne bodo izdane po uradni dolžnosti. Volivec mora ta način glasovanja izrecno zahtevati. Volilne karte na zahtevo bo zanje skladno s pristojnostmi iz 36. člena Zakon o evidenci volilne pravice (ZEVP-2), izdala Državna volilna komisija.

Volivci s stalnim prebivališčem v tujini (izseljenci), ki se glasovanja na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu ne morejo udeležiti, ali v državi njihovega stalnega prebivanja ni predstavništva z vzpostavljenim voliščem, bodo lahko glasovali po pošti iz tujine, če bodo vlogo za glasovanje po pošti iz tujine Državni volilni komisiji oddali najpozneje do 24. maja 2024 do 24. ure po slovenskem času.

Volivci s stalnim prebivališčem v tujini, ki bodo na dan glasovanja v Republiki Sloveniji, lahko glasujejo na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (na volišču omnia), če o tem najpozneje do 5. junija 2024 do 24. ure po slovenskem času obvestijo Državno volilno komisijo.

Vloge za glasovanje po pošti iz tujine, na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu z vzpostavljenim voliščem ali na volišču omnia, lahko oddajo preko portala eUprava.

Vsem, ki bodo želeli glasovati po pošti iz tujine, na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu z odprtim voliščem, svetujemo, da vlogo za drug način glasovanja čim prej posredujejo Državni volilni komisiji.

Podrobnejše informacije o referendumskih vprašanjih ter informacije o zakonih bodo objavljene na spletni strani Državne volilne komisije.

Veleposlaništvo Republike Slovenije pri Svetem sedežu, kjer bo na dan glasovanja odprto volišče, je na voljo za vse dodatne informacije.