Skoči do osrednje vsebine

Finančni preiskovalci uspešni pri odkrivanju goljufij in manipulacij tahografov

Po novem z opremo za daljinsko komunikacijo s pametnim tahografom (Dedicated system radio communication - DSRC ) nad kršitelje pravil pri uporabi pametnih tahografov tudi med vožnjo.

Finančna uprava v okviru izvajanja nadzorov nad prevozi po cesti preverja tudi spoštovanje pravil glede časov vožnje, odmorov in obveznih počitkov voznikov ter pravilno uporabo tahografa. Pri nadzorih odkriva številne primere hujših kršitev, goljufij in manipulacij s tahografi.

Finančni preiskovalci so v letu 2023 pri 3619 kontroliranih voznikih tovornjakov in avtobusov preveril spoštovanje pravil za 104.840 delovnih dni in ugotovili kršitve v 2788 primerih, kar pomeni, da je bilo le 23 odstotkov kontroliranih vozil brez ugotovljenih kršitev.

V 265 primerih je šlo za hujše kršitve in goljufije, ki so jih prevozniki izvedli s pomočjo naprav in pripomočkov za manipuliranje s tahografom (uporaba magneta, elektronske naprave ali s posegom v program tahografa), s prikrivanjem dejavnosti in aktivnosti vožnje, počitkov, odmorov, s ponarejanjem ali uničenjem podatkov tahografskega vložka ali voznikove kartice.

Odkritih je bilo tudi 18 sofisticiranih naprav za manipuliranje tahografa, ki so bile odstranjene iz vozil ter zasežene.

Finančna uprava je v letu 2023 pri prevoznikih ugotovila 5224 tovrstnih kršitev, za katere je bilo izrečenih glob v skupnem znesku več kot 5 milijonov evrov. Od tega se je 61 odstotkov glob nanašalo na prevoznike Evropske unije, 34 odstotkov na prevoznike tretjih držav ter 5 odstotkov na domače prevoznike. 

Oprema DSRC za zgodnje odkrivanje morebitnih prirejanj ali zlorab tahografa omogoča pooblaščenim nadzornim organom daljinsko komunikacijo s pametnim tahografom za pridobitev pomembnejših informacij glede delovanja tahografa in o voznikovih dejavnostih.  

Od spomladi leta 2024 ima Finančna uprava v uporabi dva kompleta opreme DSRC, ki jo uporablja nameščeno na službenih vozilih za nadzore med vožnjo ali kot stacionarni merilnik s postavitvijo na merilni nadzorni točki na avtocesti ali drugi cesti.

Opremo DSRC za zgodnje odkrivanje kršitev v predselekcijskih nadzorih sestavljajo sprejemna antena s komunikacijskimi priključki, specialna programska oprema za detekcijo in analizo ter nadzorna kartica.

Z letom 2025 zakonodaja določa obveznost uporabe pametnih tahografov druge generacije v vozilih tovornjakov in avtobusov v mednarodnem prometu, z julijem 2026 pa tudi v kombiniranih vozilih nad 2,5 tone največje dovoljene mase vozila. Tako bo uporaba opreme DSRC za zaznavo nepravilnosti delovanja ali uporabe tahografa in voznikove kartice na daljavo nepogrešljiva za učinkovitost izvajanja nadzorov.

Ob nepravilnem delovanju ali uporabi tahografa lahko vozniki posledično podaljšujejo dovoljene čase vožnje ali kršijo predpisane obvezne odmore in počitke, kar neposredno vpliva na varnost vseh udeležencev v prometu ter na nelojalno konkurenco do drugih prevoznikov na enotnem prevozniškem trgu Evropske unije, ki pravila upoštevajo.

Službeno vozilo Finančne uprave, v katerem uradna oseba preverja podatke

Odkrivanje goljufij in manipulacij tahografov | Avtor: Finančna uprava

1 / 3