Skoči do osrednje vsebine

Začetek izvajanja projekta Digitalizacija izobraževanja z bralnim pripomočkom KOBI

Na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje je bilo danes prvo usposabljanje za učitelje za uporabo učnega pripomočka KOBI v šoli, ki je del projekta Digitalizacija izobraževanja na ravni osnovnih in srednjih šol ter izobraževanja odraslih.
Državna sekretarka Janja Zupančič med nagovorom v dvorani Ministrstva za vzgojo in izobraževanjem

Državna sekretarka Janja Zupančič je predstavila prednosti aplikacije | Avtor: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Učni pripomoček KOBI v šoli je od marca na voljo vsem šolam. Namenjen je vsem otrokom, tudi za prepoznavanje in odkrivanje težav pri branju. Z njim je mogoče prilagoditi prikaz besedila glede na potrebe učenca, vse od velikosti črk do barve ozadja. Poleg tega pa lahko učitelj za skupino učencev spremlja napredek pri branju in prilagaja svoje nadaljnje dejavnosti potrebam učencev.

Učitelje je na uvodnem usposabljanju nagovorila državna sekretarka na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, Janja Zupančič, ki je poudarila prednosti aplikacije.

»V tem trenutku je 188 šol že registriranih v aplikaciji, aktiviranih je 450 učiteljev, 150 učencev pa ima po naših podatkih že kodo,« je obetaven začetek projekta predstavila državna sekretarka in dodala, da bo v triletnem obdobju dostop do aplikacije omogočen vsem strokovnim delavcem osnovnih šol, osnovnih šol s prilagojenim programom ter vsem zavodom za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

V nadaljevanju so predstavniki izvajalca učnega pripomočka KOBI v šoli učiteljem prikazali uporabo in delovanje pripomočka.

Digitalizacija na vseh ravneh izobraževanja

Namen projekta Digitalizacija izobraževanja na ravni osnovnih in srednjih šol ter izobraževanja odraslih (aplikacije in storitve) je digitalizirati pedagoški proces in vodenje zavodov na vseh ravneh izobraževanja, zagotoviti ustrezno informacijsko in komunikacijsko infrastrukturo ter ustrezne aplikacije in storitve za razvoj digitalnih kompetenc.

Aplikacije in storitve bodo v okviru projekta z vidika digitalizacije pedagoškega procesa pripravljene in razvite celostno, kar pomeni priprava učitelja na pouk in izvajanje pouka, spremljanje učenca v inovativnem personaliziranem enovitem učnem okolju pri in po pouku, ki je prilagojen različnim vzgojno-izobraževalnim obdobjem, učna analitika spremljanja učenca za učitelje in tudi dodatni celoviti digitalni portfelj dokazil znanj in kompetenc za učence, učitelje in državljane. Aplikacije in storitve bodo prilagojene tudi glede na način izvedbe pouka: v šoli, na daljavo ali hibridno.

Cilj projekta je vzpostavitev ustreznih informacijskih rešitev, namenjenih razvoju digitalnih veščin in kompetenc, ter digitalizaciji pedagoškega procesa na vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Projekt bo potekal istočasno z aktivnostmi Centra za celovito koordinacijo digitalnega izobraževanja v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod. Z vzpostavljeno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo za podporo digitalizaciji pedagoškega procesa ter vodenja in upravljanja zavodov na vseh ravneh izobraževanja (osnovnošolsko, srednješolsko, višješolsko, visokošolsko, izobraževanje odraslih), vzpostavljenimi ustreznimi aplikacijami in storitvami ter izvedeno prenovo izobraževalnih programov oziroma kurikulov, učnih načrtov in katalogov znanj z umeščanjem digitalnih kompetenc ter osnov računalništva in informatike, bomo krepili dvig digitalnih kompetenc na celotni ravni izobraževalnega sistema.

V sklopu projekta načrtujemo tudi inovativno personalizirano učno okolje za strokovni in vodstveni kader. Znotraj tega bodo razvita orodja za napredno poizvedbo po virih, ki so v pomoč pri izvajanju pedagoškega procesa, in orodja za izmenjavo primerov dobrih praks ter metod za izvajanje pouka.

Vrednost celotnega projekta znaša 4.999.698 evrov brez DDV oziroma 5.910.000 evrov z DDV. Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma Načrta za okrevanje in odpornost. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje za okrevanje po pandemiji covida-19 in za krepitev odpornosti v sklopu razvojnega področja Digitalna preobrazba za digitalizacijo izobraževanja, znanosti in športa namenja skoraj 39 milijonov evrov, od tega več kot 32 milijonov evrov evropskih sredstev za okrevanje in odpornost.