Skoči do osrednje vsebine

Evropski standard za obrezovanje dreves tudi v slovenščini

Drevesa v mestih opravljajo številne koristne funkcije, sploh v času intenzivnih podnebnih sprememb in potreb po prilagajanju nanje. Nujno je, da se zelene površine in drevesa ne samo načrtujejo in umestijo, ampak da se tudi ustrezno vzdržujejo.

S podporo Evropskega sveta za arboristiko (angleško European Arboricultural Council) je tako nastal Evropski standard za obrezovanje dreves  kot večletni projekt skupine za evropske arboristične standarde. Evropski standard za obrezovanje dreves je od letos na voljo tudi v slovenščini. Projektno skupino za slovenski prevod so sestavljali arborist Mirko Silan, dr. Lena Marion, Tanja Grmovšek in dr. Robert Brus.

Drevesa in zelene površine v mestih opravljajo številne koristne funkcije. Zelene površine omogočajo različne funkcije od ohranjanja biotske raznovrstnosti do tega, da zagotavljajo boljšo kakovost zraka, uravnavajo klimatske razmere v mestih in uravnavajo odtok padavinskih voda, omogočajo kakovostno preživljanje prostega časa, sooblikujejo prostor naselja in še bi lahko naštevali.

Namen standarda je predstavitev skupne tehnike, postopkov in potreb, povezanih z obrezovanjem dreves, z namenom upravljanja javne varnosti in ohranjanja celovitosti dreves. Standard predstavlja skupne temeljne prakse, ki se uporabljajo v evropskih državah. Standard se uporablja za drevesa, ki rastejo zunaj gozdov, v razvojnih fazah od mladih do veteranskih dreves, vključuje pa tudi pohabljena in slabo upravljana drevesa.