Skoči do osrednje vsebine

Odmere dohodnine od dohodkov iz kapitala in dohodkov iz oddajanja premoženja v najem že na poti

Davčni zavezanci, ki ste za leto 2023 napovedali dohodke iz oddajanja premoženja v najem, obresti, obresti na denarne depozite, dosežene pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji in EU, dividende ter dohodke od odsvojitve vrednostnih papirjev, deležev v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja ter investicijske kupone, te dni že prejemate odmerne odločbe.

V prvo tranšo je vključenih približno 80 odstotkov odmer na podlagi vloženih napovedi za vse prej navedene dohodke. Zavezanci, ki so vključeni v sistem eVročanja, bodo odmerne odločbe prejeli v sistem eDavki, ostali pa v papirnati obliki po pošti v svoje nabiralnike.

Za ostale vložene napovedi postopki odmere še niso zaključeni, kar pomeni, da boste davčni zavezanci odmerne odločbe prejeli z naslednjimi tranšami. Prva naslednja tranša je predvidena v sredini junija.

Pri tem bodite pozorni na pritožbeni rok, ki je 15 dni od vročitve odločbe. Pritožba se lahko vloži pisno ali ustno na zapisnik pri Finančnem uradu, ki je odločbo izdal.

Ob tem dodajamo, da je bil s 1. januarjem 2024 na Finančnem uradu Ljubljana vzpostavljen Kompetenčni center za odmero dohodnine od dobička, doseženega z odsvojitvijo vrednostnih papirjev, deležev v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja ter investicijskih kuponov. Zato je za vse zavezance odločbe o odmeri dohodnine od dobička, doseženega z odsvojitvijo vrednostnih papirjev, deležev v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja ter investicijskih kuponov za leto 2023 izdal samo Finančni urad Ljubljana. Vlaganje pritožb je možno kot do sedaj, in sicer elektronsko prek eDavkov, po pošti ali osebno na finančnem uradu. Z namenom večje optimizacije in pohitritve postopkov vas prosimo, da s Finančno upravo poslujete elektronsko prek portala eDavki ali mobilne aplikacije eDavki. V primeru, da se kljub temu odločite za vložitev pritožbe po pošti, vas prosimo, da zaradi hitrejše obravnave pritožbo vložite na Finančni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, Ljubljana. 

Statistični podatki prve tranše

  • Odmera dohodnine od dobička, doseženega z odsvojitvijo vrednostnih papirjev, deležev v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja ter investicijskih kuponov: vloženih je bilo 17.844 napovedi. V prvi tranši je bilo izdanih 15.487 izhodnih dokumentov (odločbe, obvestila, sklepi). Skupni znesek odmerjene dohodnine znaša 6.520.616 evrov.
  • Odmera dohodnine od drugih obresti: vloženih je bilo 2.690 napovedi. V prvi tranši je bilo izdanih 2.374 izhodnih dokumentov (odločbe, obvestila, sklepi). Skupni znesek odmerjene dohodnine znaša 1.294.753 evrov.
  • Odmera dohodnine od obresti na denarne depozite, dosežene pri bankah ih hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji in v EU: vloženih je bilo 8.038 napovedi. V prvi tranši je bilo izdanih 7.564 izhodnih dokumentov (odločbe, obvestila, sklepi). Skupni znesek odmerjene dohodnine znaša 3.912.112 evrov.
  • Odmera dohodnine od dividend: vloženih je bilo 6.919 napovedi. V prvi tranši je bilo izdanih 5.068 izhodnih dokumentov (odločbe, obvestila, sklepi). Skupni znesek odmerjene dohodnine znaša 7.601.494 evrov.
  • Odmera dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem: vloženih je bilo 38.744 napovedi. V prvi tranši je bilo izdanih 33.553 izhodnih dokumentov (odločbe, obvestila, sklepi). Skupni znesek odmerjene dohodnine znaša 27.651.928 evrov.