Skoči do osrednje vsebine

Na Generalnem konzulatu v Münchnu bo 9. junija 2024 odprto volišče

Obveščamo vas, da bodo 9. junija 2024 v Sloveniji potekale volitve poslancev Evropskega parlamenta. Na Generalnem konzulatu Republike Slovenije v Münchnu bo volišče odprto med 9. in 17. uro.

Načini glasovanja so sledeči:

GLASOVANJE PO POŠTI V TUJINI

  •  Izseljenci (volivci s stalnim prebivališčem v tujini)

Volilni upravičenci s stalnim prebivališčem v tujini lahko glasujejo po pošti iz tujine, pri čemer volilno gradivo prejmejo po uradni dolžnosti (in jim torej ni treba oddati vloge za glasovanje). Volivec volilno gradivo (izpolnjeno glasovnico in lastnoročno podpisano volilno karto) čim prej pošlje po pošti nazaj v Slovenijo ali pa na najbližje diplomatsko konzularno predstavništvo, kjer je vzpostavljeno volišče. Pri ugotavljanju izida glasovanja se bodo upoštevale tiste glasovnice iz tujine, ki bodo na naslov okrajne volilne komisije po pošti prispele najpozneje do 17. junija 2024 do 12. ure. 

  •  Zdomci (volivci s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki so začasno v tujini)

Volivke in volivci s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki bodo na dan glasovanja v tujini, lahko glasujejo po pošti iz tujine. To namero morajo najpozneje 30 dni pred dnem glasovanja, torej do vključno 9. maja 2024, sporočiti Državni volilni komisiji. 

Vlogo je mogoče oddati preko spletnega portala eUprava:
https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/drzava-druzba/volitve-referendumi/posebne-oblike-glasovanja.html

GLASOVANJE NA DIPLOMATSKEM PREDSTAVNIŠTVU ALI KONZULATU RS V TUJINI

  • Izseljenci (volivci s stalnim prebivališčem v tujini)

Volilni upravičenci s stalnim prebivališčem v tujini lahko glasujejo na volišču na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini (DKP). Volivec lahko glasuje na DKP v tisti državi, kjer ima prijavljen stalni naslov, če je tam vzpostavljeno volišče, sicer pa na najbližjem DKP v drugi državi.

Volivec za glasovanje na volišču na DKP potrebuje osebni dokument, na podlagi katerega lahko volilni odbor ugotovi njegovo istovetnost.

  • Zdomci (volivci s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki so začasno v tujini)

Volivke in volivci s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki bodo na dan glasovanja v tujini, lahko glasujejo na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu. To namero morajo najpozneje 30 dni pred dnem glasovanja, torej do vključno 9. maja 2024, sporočiti Državni volilni komisiji.

Vlogo lahko oddajo preko spletnega portala eUprava:
https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/drzava-druzba/volitve-referendumi/posebne-oblike-glasovanja.html

Volivec za glasovanje na volišču na DKP potrebuje osebni dokument, na podlagi katerega lahko volilni odbor ugotovi njegovo istovetnost.

GLASOVANJE NA VOLIŠČU IZVEN KRAJA STALNEGA PREBIVALIŠČA (t. im. VOLIŠČE OMNIA)

Volivke in volivci, ki bodo na dan glasovanja izven okraja svojega stalnega prebivališča in želijo glasovati na volišču v drugem okraju (volišču brez krajevne pristojnosti oz. t. i. omnia volišču), morajo to sporočiti okrajni volilni komisiji, kjer so vpisani v volilni imenik. Vlogo lahko oddajo najpozneje 3 dni pred dnem glasovanja, torej do vključno 5. junija 2024.

Vlogo je mogoče oddati preko spletnega portala eUprava:
https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/drzava-druzba/volitve-referendumi/posebne-oblike-glasovanja.html

Volivke in volivci, ki imajo stalno prebivališče v tujini (izseljenci), a bodo na dan glasovanja v Sloveniji, lahko glasujejo na t. i. volišču omnia. To namero morajo najpozneje 3 dni pred dnem glasovanja, torej do vključno 5. junija 2024, sporočiti Državni volilni komisiji.

Vlogo je mogoče oddati preko spletnega portala eUprava:
https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/drzava-druzba/volitve-referendumi/posebne-oblike-glasovanja.html

Seznam volišč omnia je objavljen na spletni strani DVK.

https://www.dvk-rs.si/fileadmin/user_upload/OMNIA_volisca_VEP_2024.pdf