Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za poletno sezono 2024

Ministrstvo za infrastrukturo je 1. maja 2024 na svoji spletni strani objavilo javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za poletno sezono 2024.
Gondola Vogel, v ozadju bohinjsko jezero v poletnem času

Javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav | Avtor: Depositphoto

Finančna pomoč je namenjena delnemu pokrivanju stroškov vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za prihajajočo poletno sezono s ciljem ohranitve dejavnosti opravljanja prevozov z žičniškimi napravami. Ministrstvo za infrastrukturo z javnim pozivom za vzdrževanje in obratovanje posamezne vrste žičniške naprave določa naslednja nadomestila:

  • 20.000 evrov za vlečnico,
  • 36.000 evrov za sedežnico s fiksnimi prižemkami,
  • 63.000 evrov za sedežnico z vklopljivimi prižemkami,
  • 75.000 evrov za krožno kabinsko žičnico, nihalno žičnico in vzpenjačo.

Sofinanciranje stroškov vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav se bo izvedlo skladno z Uredbo 651/2014/EU po pravilu o splošni skupinski izjemi. Finančna pomoč je namenjena sofinanciranju stroškov, ki bodo upravljavcem žičniških naprav nastali v obdobju od oddaje vloge do 31. avgusta 2024, in sicer izključno v povezavi z vzdrževanjem oziroma obratovanjem v vlogi priglašene žičniške naprave. Upravičenci do sredstev, ob upoštevanju zakonskih in podzakonskih pravnih podlag, so tako upravljavci žičniške naprave, ki bodo na Ministrstvo za infrastrukturo podali vlogo v 30 dneh po objavi javnega poziva, najkasneje do 31. maja 2024, in vključno do 30. septembra 2024 tudi zahtevek za izplačilo nepovratnih sredstev z dokazili o nastalih stroških v času trajanja poletne sezone.

Pogoje in merila za sofinanciranje podrobneje določa javni poziv za sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za poletno sezono 2024.