Skoči do osrednje vsebine

Izvršene tri odločbe Ustavnega sodišča na področju prekrškov–krepitev pravne države in pravic ljudi

Poslanci Državnega zbora so sprejeli novelo Zakona o prekrških.

Z novelo zakona se uresničujejo tri odločbe Ustavnega sodišča:

  • določa se rok za novo odločitev, če je bila prekrškovna odločba razveljavljena v postopku z izrednim pravnim sredstvom ali z ustavno pritožbo,
  • ureja se pravica do pritožbe zoper sodbo v postopku odločanja o zahtevi za sodno varstvo na način, da ta ni omejena le na določene primere,
  • določa se dodatni rok za pritožbo zoper sklep o pridržanju.

Poleg navedenega pa predlog zakona nekoliko spreminja tudi institut zahteve za varstvo zakonitosti in sicer se s tem omogoča izvrševanje sodb Evropskega sodišča za človekove pravice. Po predlogu zakona bo v izjemno zamejenem obsegu omogočeno, da zahtevo za varstvo zakonitosti, poleg vrhovnega državnega tožilca, vloži tudi storilec prekrška ali njegov zagovornik.

S predlogom zakona se širijo pravice fizičnih in pravnih oseb na področju prekrškovnega prava.