Skoči do osrednje vsebine

Odločitve s 100. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 100. seji obravnavala in sprejela eno točko s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Prispevek Svetovalnemu svetu za akvakulturo, Svetovalnemu svetu za Sredozemsko morje in Svetovalnemu svetu za trge za leto 2024

Vlada se je seznanila s plačilom prispevka Svetovalnemu svetu za akvakulturo, Svetovalnemu svetu za Sredozemsko morje in Svetovalnemu svetu za trge za leto 2024 v skupni višini 15.000 evrov. Sredstva za realizacijo prispevka iz prejšnje točke zagotovi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).

V skladu z Uredbo (EU) številka 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ribiški politiki se svetovalni sveti ustanovijo za vsako geografsko območje ali področja pristojnosti iz Priloge III k navedeni uredbi, med drugim za akvakulturo, Sredozemlje in trge v povezavi z ribištvom.

Svetovalni sveti lahko kot organi, katerih cilj je splošni evropski interes, zaprosijo za prispevek Unije. Komisija z vsakim svetovalnim svetom podpiše sporazum o prispevku h kritju stroškov svetovalnega sveta za njegovo delovanje. V skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/242 lahko države članice zagotavljajo ustrezno finančno podporo za lažje delovanje svetovalnih svetov. Države članice s tem tudi izrazijo interes za delovanje svetovalnih svetov, ki jih podprejo. Ta prispevek za vsako posamezno leto za države članice opredeli posamezni svetovalni svet, znesek pa odseva obseg dela svetovalnega sveta v okviru skupne ribiške politike EU.

Za Svetovalni svet za Sredozemlje in Svetovalni svet za akvakulturo prispevka znašata po 6000 evrov, za Svetovalni svet za trge pa 3000 evrov.