Skoči do osrednje vsebine

60 let mladoletniškega zapora v Celju

V Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora (ZPMZKZ) Celje smo na dogodku, ki so ga pripravili zaposleni in zaprte osebe, obeležili 60-letnico mladoletniškega zapora.

Sedanji ZPMZKZ Celje je bil leta 1964 preseljen iz takratnega Kazensko poboljševalnega doma Maribor, kot poseben oddelek Vzgojno poboljševalnega doma Radeče. Ob 60-letnici smo v zavodu pripravili program, s katerim smo goste popeljali v zgodovinske okvirje mladoletniškega zapora v Celju. Predstavljen je bil današnji utrip zavoda, ki kot edini v Sloveniji med drugim izvršuje tudi kazen mladoletniškega zapora za starejše mladoletnike. Predstavljena so bila zgodovinska izhodišča o obdobju v okviru obletnice, ki jo obeležujemo letos, pa tudi o času in zgodovini Starega piskra pred tem. Dogodek je bil obogaten z razstavo starih fotografij in sedanjih izdelkov zaprtih oseb.

Goste je nagovoril direktor zavoda Tomaž Bračko, ki je dejal: »60 let je dolga pot, pot srečevanja s težkimi zgodbami mladih, dela in razvoja na področju vzgoje, prevzgoje ter učenja za življenje, za nov korak, iskanje motiva za drugačne, družbeno sprejemljive odločitve, ki jih zaprta oseba uresničuje na svobodi. Za odkrivanje talentov v mladih, iskanje ustreznih socialnih interakcij, načrtovanje izobraževanja, postavitev vrednostnega sistema, izbiro kvalitetnega preživljanja prostega časa, spoznavanje vstopa na trg dela, spoštovanje delovne discipline in preprosto biti človek, ki v sebi odkriva pozitivne spodbude in krepi trden korak za odločitve, ki jih bo sprejemal jutri.«

Župan Mestne občine Celje, Matija Kovač, je zbrane nagovoril z besedami: »V veselje mi je spremljati sprehod skozi zgodovino tega zavoda. Vesel sem, da kot občina z zavodom dobro sodelujemo in smo partnerji. Zaprti se vključujejo v lokalno skupnost in so pomembno pomagali pri ureditvi mestne okolice, sodelujete pa tudi z nevladnimi organizacijami. Zasledujemo skupne cilje graditve skupnosti. Vaša vloga je vračanje oseb iz zapora nazaj v družbo in na tem področju vam želim tudi v bodoče uspešno delo.«

Predsednik komisije za pogojne odpuste pri Ministrstvu za pravosodje Mihael Gubenšek je izpostavil: »Sodelavci ste danes predstavili različne strokovne plati vašega dela, ki so vse usmerjene v en skupen cilj: zagotavljanje resocializacije zaprtih oseb in njihova usmeritev na pravo pot, na kateri ni prostora za ponavljanje kaznivih dejanj. Zaupanje in utemeljeno pričakovanje, da bodo obsojenci po prestani kazni lahko živeli po veljavnih pravnih in moralnih normah, je tudi temeljno vodilo in orodje presoje Komisije za pogojne odpuste. Vaše delo ni lahko, a ob vsakokratnih srečanjih ob zasedanju komisije in ob slišanem na današnji slovesnosti, verjamem, da ga opravljate srčno in zavzeto ter predvsem v ekipnem duhu. Današnji program ste snovali skupaj z zaprtimi osebami in pokazali, da je v slogi moč.«

Celjski zapor v zadnjem obdobju posebej izstopa po tem, da se intenzivno vključuje v povezovanje s širšim lokalnim okoljem, kar je izjemnega pomena za vključevanje mlajše populacije zaprtih, kateri je celjski zapor prvenstveno namenjen. Zaprte osebe usmerjamo v humanitarne aktivnosti v sklopu prostovoljstva pri Društvu paraplegikov Jugovzhodne Štajerske, sodelujemo pri urejanju mestne okolice, v čistilnih akcijah, nedavno pa tudi pri odpravi posledic poplav. Z vsem tem se daje zaprtim osebam zgled in pri njih utrjuje pomen medsebojne pomoči, kaže vlogo kvalitetnega preživljanja prostega časa s številnimi športnimi in kulturnimi zgledi in gradi osnovo za dostojno vključitev obsojencev v skupno družbeno okolje.