Skoči do osrednje vsebine

Minister za javno upravo na spoznavnem srečanju z vodjo Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji

Minister za javno upravo mag. Franc Props se je na spoznavnem srečanju sestal z dr. Jernejo Jug Jerše, vodjo Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Rdeča nit pogovora se je nanašala na izvajanje Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost ter doseganje zastavljenih mejnikov in ciljev.

Minister je sogovornikoma iz Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji predstavil uspešno izvajanje programa Krepitev digitalnih znanj in spretnosti javnih uslužbencev, ki je del komponente Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave. Ministrstvo za javno upravo je v letu 2023 pripravilo in izvedlo številna usposabljanja za krepitev digitalnih veščin javnih uslužbencev, število udeležb pa do današnjega dne presega 9.000. S tem je Ministrstvo za javno upravo ob zaključku leta 2023 preseglo vmesni mejnik, to je 5.000 udeležb na usposabljanjih. Program Krepitev digitalnih znanj in spretnosti javnih uslužbencev, ki ga izvaja Upravna akademija, je namenjen vsem javnim uslužbencem, ki se usposabljanj lahko udeležijo brez kotizacije. Oba sogovornika sta pohvalila tudi učinkovitost tovrstnih usposabljanj, kar kažejo tudi rezultati merjenja učinka usposabljanj za področje digitalne pismenosti, izveden konec leta 2023.

V nadaljevanju je dr. Jerneja Jug Jerše predstavila prizadevanja Evropske komisije, da vse države članice, ne samo Slovenija, z izpolnitvijo zastavljenega nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost uporabijo finančna sredstva za investicije in reforme, ki sodelujejo z roko v roki.

Sogovornika sta se dotaknila tudi področja Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave. Ob tem je minister poudaril, da sta za vlado socialni dialog z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja ter vključevanje javnosti v pripravo predpisov izjemno pomembna, saj visoka stopnja usklajenosti rešitev z različnimi deležniki zagotavlja večjo družbeno sprejemljivost posameznih rešitev.

Beseda je tekla tudi o reformi plačnega sistema javnega sektorja in uvedbi kompetenčnega centra oziroma centra za kadre, ki bo omogočil podporo implementaciji kompetenčnega modela za državno upravo. Ob tem sta predstavnika Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji izrazila pripravljenost sodelovanja in pomoči, ki bi doprinesla k čim bolj uspešni uveljavitvi centra za kadre, ki bo na sistematičen način podpiral uporabo kompetenčnega modela v postopku zaposlovanja in pri razvoju že zaposlenih z namenom izboljšanja kompetenc javnih uslužbencev.

Dr. Jerneja Jug Jerše je z zanimanjem prisluhnila zaključenim mejnikom, med njimi tudi na področju javnega naročanja, kjer je Slovenija dosegla pomemben napredek. Z vzpostavitvijo Akademije javnega naročanja ter s sprejetjem novele Zakona o javnem naročanju in novele Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti je vzpostavljen učinkovit sistem javnih naročil, ki povečuje uporabo informatizacije v javnem naročanju in zmanjšuje netransparentne postopke ter korupcijska tveganja.

Obe strani sta izpostavili odlično sodelovanje, tudi pri projektu za izmenjavo javnih uslužbencev v praksi, s ciljem čezmejne izmenjave med državami članicami na področju javnih uprav. Sogovornika sta sklepni del srečanja zaključila s poudarkom o pomembnosti prispevka ministrstva k uspehu skupnih ciljev na evropski ravni ter z zavezo o aktivni povezanosti tudi v prihodnje. Minister mag. Franc Props se je dr. Jerneji Jug Jerše zahvalil za dosedanjo aktivnost na področju spodbujanja zaposlovanja Slovencev v institucijah Evropske unije in promocije kariernih priložnosti v institucijah Evropske unije. Izmenjava znanja in dobrih praks med zasebnim in javnim sektorjem, pa tudi v delovne izkušnje v evropskih institucijah, prispevajo k oplemenitenju zaposlenih na njihovi karierni poti, s tem pa tudi k učinkoviti in uporabniku prijazni državni upravi.