Skoči do osrednje vsebine

Oddaja vloge za glasovanje v tujini

Rok oddaje vloge za glasovanje po pošti ali Diplomatsko konzularnem predstavništvu v tujini je 9. maj 2024.

Spoštovani državljani,

 Obveščamo vse zdomce (volivci s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki so začasno v tujini), ki bi želeli sodelovati na volitvah v Evropski parlament, ki bodo 9. junija 2024, da je vlogo za glasovanje iz/v tujini, mogoče oddati do vključno 9. maja 2024.

 Volivke in volivci s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki bodo na dan glasovanja v tujini, lahko glasujejo po pošti iz tujine ali na Diplomatskem in konzularnem predstavništvu. Način kako bi želeli uresničevati svojo volilno pravico navedejo ob oddaji vloge.

 Namero za glasovanje po pošti iz tujine ali na Diplomatskem in konzularnem predstavništvu je mogoče najpozneje 30 dni pred dnem glasovanja, torej do vključno 9. maja 2024, sporočiti Državni volilni komisiji.

 Vlogo je mogoče oddati preko spletnega portala eUprava:

https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/drzava-druzba/volitve-referendumi/posebne-oblike-glasovanja.html