Skoči do osrednje vsebine

Zakon o pravici do pozabe vložen v javno razpravo

Zakon o pravici oseb po prebolelem raku do enakega dostopa do zavarovalnih oziroma kreditnih produktov določa, da bodo osebe, ki so prebolele raka in je od ozdravitve minilo deset oziroma pet let, lahko sklepale finančne, zavarovalne in podobne produkte pod enakimi pogoji kot vsi ostali. Isto pravico bodo imele tudi osebe, ki so obolele za hepatitisom C in HIV.

Preživetje bolnikov z rakom se v Evropi in v Sloveniji povečuje. Po podatkih Registra raka Republike Slovenije iz 2020 v Sloveniji trenutno živi več kot 120.000 ljudi, ki so kadar koli zboleli zaradi ene od rakavih bolezni. V zadnjih dvajsetih letih se je petletno čisto preživetje povečalo za enajst odstotnih točk. Med bolniki z rakom je manj kot odstotek otrok in mladostnikov. Le-ti imajo boljše preživetje kot odrasli. V zadnjih dvajsetih letih se je petletno preživetje otrok in mladostnikov, zbolelih za rakom, povečalo za sedem odstotnih točk (z 79 odstotkov na 86 odstotkov).

Čeprav rak postaja vse bolj obvladljiva kronična bolezen, se osebe, ki so prebolele raka, po vrnitvi v aktivno življenje srečujejo s številnimi ovirami. Ena od njih je tudi ovira pri dostopu do finančno-kreditnih storitev, še posebej, kadar so te storitve povezane z življenjskimi zavarovanji.

Zavarovalnice in kreditne institucije po trenutni zakonski ureditvi v fazi sklepanja pogodb lahko potencialne zavarovance oziroma kreditojemalce vprašajo po njihovem zdravstvenem stanju, kar lahko vključuje vprašanja o morebitnih rakavih obolenjih. Posledica razkritja prebolele rakave bolezni lahko pomeni, da se posameznik ne more zavarovati ali pa da so zanj premije bistveno višje, kot so za tiste, ki raka niso preboleli.

Pravica do pozabe je pravica, ki po svoji vsebini omejuje pogodbeno svobodo pogodbenih strank pri sklepanju določenih pogodb. To pomeni, da osebe pri sklepanju finančnih, zavarovalnih in podobnih produktov po preteku določenega obdobja po ozdravitvi niso več dolžne dajati informacij o svoji pretekli bolezni. Prav tako je zavarovalnicam prepovedano, da bi o osebah zbirale te informacije.

Zakon o pravici do pozabe bo v javni razpravi do 6. maja 2024.