Skoči do osrednje vsebine

Objavljeno bo novo javno povabilo za ukrep Hitrejši vstop mladih na trg dela

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) je na svoji spletni strani objavil novo Javno povabilo delodajalcem za izvedbo ukrepa Hitrejši vstop mladih na trg dela.

Ključni namen je spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju brezposelnih mladih za nedoločen čas, k pridobivanju kompetenc vključenih oseb ob pomoči mentorja ter usposabljanju ali izobraževanju vključenih oseb in njihovih mentorjev.

Cilj javnega povabila je omogočiti zaposlitev za nedoločen čas okvirno 2.000 brezposelnim mladim iz ciljne skupine. Vključujejo se lahko osebe, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb pri ZRSZ in so stare do vključno 29 let. Vključenim mladim bo omogočen hitrejši prehod v trajno zaposlitev, pridobitev delovnih izkušenj in dodatnih kompetenc, kar bo pomembno prispevalo k povečanju njihove socialne varnosti.  

Delodajalci bodo za zaposlitev mlade osebe prejeli mesečno subvencijo v višini od 300 do 420 evrov, ki se bo izplačevala največ 18 mesecev. Mesečna subvencija se zviša za 70 evrov v primeru, da delodajalec osebo vključi v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Ukrep se izvaja v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. Na voljo je več kot 23 milijonov evrov iz sredstev Evropske Unije – angleško NextGenerationEU, Mehanizma za okrevanje in odpornost.