Skoči do osrednje vsebine

Digitalizirana registracija rojstev v Sloveniji

V sistem elektronske prijave rojstva je odslej vključenih vseh 14 slovenskih porodnišnic.

Elektronska prijava rojstev vključuje določitev enotne matične številke občana (EMŠO) v centralnem registru prebivalstva, prijavo rojstva v matični register in prijavo prebivališča za novorojenčka v register prebivalstva.

Cilj uvedbe sistema je tako določitev enotne matične številke občana (EMŠO) novorojenčku neposredno po rojstvu, torej že v porodnišnici, in elektronska prijava rojstva v matični register. Sistem e-rojstev predstavlja takojšnjo vzpostavljeno komunikacijo in elektronsko izmenjavo podatkov med informacijskimi sistemi v bolnišnicah (porodnišnicah) z dvema registroma – centralnim registrom prebivalstva in matičnim registrom.

Sistem e-rojstev omogoča, da pooblaščene osebe (administrativni delavci ali drugi sodelavci) v bolnišnicah (porodnišnicah) s potrditvijo podatkov o rojstvu otroka takoj po potrditvi iz centralnega registra prebivalstva pridobijo EMŠO za novorojenčka, istočasno pa iz baze podatkov centralnega registra prebivalstva pridobijo tudi druge podatke, potrebne za dopolnitev svojih evidenc in posredno tudi za zdravstvene statistike, ki jih vodijo.

Elektronska prijava rojstva prinaša vrsto prednosti pri delu v porodnišnicah, na upravnih enotah in drugih organih javne uprave, ki pridobijo podatke o novorojenčkih v krajšem času kot v preteklosti. Prednost pa prinaša tudi staršem in zato predstavlja korak bliže k prijazni javni upravi, saj je staršem prihranjena pot na upravno enoto, skrajšan je čas pridobitve izpiskov iz matičnega registra, zdravstvene izkaznice, določitve davčne številke in ostalih dokumentov za novorojenčka.

Z uvedbo elektronske prijave rojstev je izboljšana tudi kakovost in ažurnost podatkov za zdravstvene statistike in analize, upravne notranje zadeve, centre za socialno delo, Zavod za zdravstveno zavarovanje oziroma na vseh področjih, kjer so podatki o novorojenčku potrebni čim prej po rojstvu.

Leta 2023 je bilo v porodnišnicah določenih 17.025 številk EMŠO.