Skoči do osrednje vsebine

Zaključek projekta nadzora energetske učinkovitosti

Na nivoju EU je v letu 2023 potekal projekt nadzora skladnosti s področja okoljsko primerne zasnove in energijskega označevanja EEPLIANT3 (angleško: Energy Efficiency Compliant Products).

Usklajeni nadzor trga znotraj EU je bil namenjen uresničevanju predvidenih gospodarskih in okoljskih koristi uredb o okoljsko primerni zasnovi proizvodov in energijskem označevanju. To je bilo doseženo s preverjanjem energijske učinkovitosti in skladnosti šestih kategorij izdelkov: klimatskih naprav in ventilatorjev, sušilnikov perila, grelnikov vode in zalogovnikov tople vode, prezračevalnih enot, svetlobnih virov in lokalnih grelcev prostorov.

Tržni inšpektorat je sodeloval pri nadzoru svetlobnih virov in lokalnih grelcev prostorov.

Nadzor svetlobnih virov je pokazal nekaj precej zaskrbljujočih ugotovitev

Pri nadzoru  dokumentacije,  ki je vključeval preverjanje izjave o skladnosti, energijske nalepke informacijskega lista in obveznih informacij na spletni strani proizvajalca, so bile nepravilnosti ugotovljene pri 187 od 199 (94 odstotkov) modelov. Neskladnosti so vključevale manjkajoče, nepravilne ali nedosledne informacije ali vrednosti.

Enako slabe so bile ugotovitve o skladnosti 83 spletnih trgovin. 96 odstotkov (230 od 249) modelov, preverjenih na teh spletnih straneh, ni bilo opremljenih v skladu z zahtevami EU, ki se nanašajo na energijsko nalepko in/ali informacijski list. Poleg manjkajočih oznak ali informacijskega lista so bile ugotovljene nepravilnosti v zvezi z velikostjo ali barvo simbola gnezdenega prikaza nalepke ter pravilnost ali popolnost podatkov na informacijskem listu.

Stopnja ugotovljene neskladnosti pri laboratorijskem testiranju je bila zelo visoka. 71 od 80 (89 odstotkov) svetlobnih virov ni opravilo preskusa preverjanja skladnosti.

Izdanih je bilo 19 prepovedi prodaje, 26 umikov izdelkov in 16 glob. Poleg tega je bilo odpravljenih 20 ugotovljenih neskladnosti.

Lokalni grelniki prostorov

Nadzor je bil osredotočen na električne (konvencionalne in sevalne), plinske in biomasne grelnike prostorov.

Organi za nadzor trga so obravnavali skupno 135 modelov, da bi preverili skladnost energijskega označevanja in zahtevanih dokumentov. 77 odstotkov(104) teh modelov je imelo eno ali več napak ali manjkajočih podatkov  v zvezi z EU izjavo o skladnosti, oznako CE, energijsko nalepko, podatkovnim listom in/ali tehnično dokumentacijo.

Pregled  44 spletnih prodajaln je pokazal, da je imelo vseh (100 odstotkov) 125 izdelkov, ki so bili preverjeni v teh spletnih trgovinah, določene pomanjkljivosti. Glavne neskladnosti so vključevale manjkajoče nalepke ali podatkovne liste, nalepke, nameščene predaleč od cene, nepravilno barvo simbola ali nečitljive informacije.

Rezultati laboratorijskih testov so bili bolj pozitivni. Samo za 8 (15 odstotkov) od 52 testiranih modelov je bilo ugotovljeno, da so neskladni po prvem testiranju ― to je domnevna neskladnost. Ena od glavnih ugotovitev testiranja je bila, da odsotnost toleranc pri nekaterih deklariranih parametrih (primer: izhodna toplota) v uredbi nadzornim organom otežuje ugotavljanje razlik med deklariranimi in izmerjenimi vrednostmi.

V okviru projekta je bil izdelan tudi promocijski video, ki se ga lahko ogledate na povezavi