Skoči do osrednje vsebine

Srečanje ministra Novaka z varuhom človekovih pravic Svetino

Minister za naravne vire in prostor Jože Novak se je prvič po prevzemu funkcije sestal z varuhom človekovih pravic Petrom Svetino.
minister in varuh stojita pred slovensko in evropsko zastavo

Minister za naravne vire in prostor Jože Novak in varuh človekovih pravic Peter Svetina | Avtor: Urad Varuha človekovih pravic

Na sestanku sta spregovorila o temah, ki jih varuh na področju naravnih virov in prostora izpostavlja v svojem poročilu za leto 2022. 

Glede implementacije ustavne pravice do pitne vode v zakonodajo je minister poudaril, da so se naloge države na področju urejanja gospodarskih javnih služb s področja okolja z reorganizacijo vlade razdelile med Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo ter Ministrstvo za naravne vire in prostor. Varuha je ob tem seznanil, da bo ministrstvo proučilo, če so v okviru njegovih pristojnosti potrebne še kakšne zakonodajne spremembe. Ob tem je napovedal, da si prizadeva, da bi bile v času njegovega mandata sprejete manjkajoče vodovarstvene uredbe.

Varuh in minister sta se strinjala, da je področje urejanja prostora in graditve potrebno preurediti na način, da bodo v postopkih v sprejemljivem času sprejete potrebne odločitve, ob tem pa ustrezno zavarovani interesi vseh udeležencev (države, občin, investitorjev in stranskih udeležencev). V zvezi s tem sta se dotaknila tudi vprašanja učinkovitega pravnega varstva v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj in drugih dovoljenj, izdanih na njihovi podlagi.

Na kratko sta se dotaknila tudi problematike sobivanja človeka z velikimi zvermi. Minister je pojasnil, da ministrstvo pripravlja strategije in akcijske načrte za upravljanje volka, rjavega medveda in risa ter napovedal ukrepe, ki bodo zagotavljali ustrezne odzive ministrstva na tem področju.

Pogovor sta zaključila z zavezo po ponovnem srečanju in pregledu odprtih vprašanj, ki jih pri svojem delu zaznava varuh.