Skoči do osrednje vsebine

Sprejet program odprave posledic škode v sektorju ribištva in akvakulture zaradi poplav

Vlada je na včerajšnji seji sprejela Program odprave posledic škode v gospodarstvu, ki se nanaša na škodo v sektorju ribištva in akvakulture, zaradi poplav in zemeljskih plazov. Škoda v sektorju ribištva in akvakulture znaša nekaj več kot 1 milijon evrov.

Avgustovske poplave so močno prizadele tudi kmetijska gospodarstva. Škodo, ki je nastala v primarni kmetijski proizvodnji, ureja program, ki je bil izdelan na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč in Končne ocene neposredne škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja z več dnevnim obilnim deževjem s poplavami in plazovi 4. avgusta lani, ki jo je vlada obravnavala in potrdila na seji 26. oktobra lani. Končna ocena škode na stvareh je znašala skoraj 2,9 milijarde evrov, škoda v gospodarstvu, ki se nanaša na škodo v sektorju ribištva in akvakulture in ki so jo oškodovani subjekti prijavili septembra 2023, znaša nekaj več kot 1 milijon evrov, od tega:

  • škoda na premičninah in zalogah 305.477 evrov,
  • škoda na gojenih ribah 748.313 evrov.

S programom se državna pomoč za odpravo posledic škode v gospodarstvu, ki se nanaša na škodo v sektorju ribištva in akvakulture, zaradi poplav in zemeljskih plazov 4. avgusta 2023 upravičencem dodeli tudi v skladu s predpisi EU. V skladu z zakonodajo se lahko upravičencu iz tega programa dodeli državna pomoč največ v višini 45 odstotkov oziroma največ v višini 60 odstotkov pri škodi na strojih in opremi ter za škodo, nastalo zaradi uničenja zalog in gojenih rib, ki so bile zavarovane proti naravni nesreči, kakršno je utrpel upravičenec. Od tega je za državno pomoč za škodo zaradi poplav namenjenih do 632.172 evrov, stroškom obdelave vlog pa je namenjen 101 evro.

Program je podlaga za obravnavo in pripravo odločb za izplačila sredstev. Na podlagi zbranih podatkov iz septembra 2023 iz Obrazca za popis, ki so ga oškodovanci vložili na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in podatkov iz Obrazca 6, ki so bili vneseni v sistem AJDA, bo Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja po prejemu teh podatkov izvedla postopke kontrol v skladu s programom, izračunala upravičeno pomoč ter izdala odločbe in izvedla izplačila.