Skoči do osrednje vsebine

Ministrica prvič na Svetu za kmetijstvo in podeželje

Ministrica Mateja Čalušić je danes prvič sodelovala na seji Sveta za kmetijstvo in podeželje, kjer so člane sveta seznanili s predhodnimi izsledki zbiranja podatkov v verigi preskrbe s hrano in predlogom tretje spremembe Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027.
Moški s kravato in ženska v rumenkasti obleki sedita za mizo.

Ministrica Mateja Čalušić prvič na Svetu za kmetijstvo in podeželje | Avtor: MKGP

1 / 3

Ministrica se je na svoji prvi seji seznanila z delovanjem in vlogo sveta ter poudarila pomen konstruktivnega sodelovanja. V zvezi s predhodnimi izsledki glede zbiranja podatkov v verigi preskrbe s hrano je poudarila nujnost dobrega sodelovanja vseh členov v verigi preskrbe s hrano in pomen zasledovanja skupnih ciljev v tej verigi.

Člani sveta so se prav tako seznanili s predlogom tretje spremembe Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 in časovnico priprave te spremembe. Predlog se usklajuje na strokovnih sestankih z reprezentativnimi organizacijami v kmetijstvu. Prav tako so bili člani seznanjeni s stanjem postopka izbora novega varuha odnosov v verigi oskrbe s hrano, ki še ni zaključen.

Seja se je zaključila s predlogi članov glede načina delovanja sveta v prihodnje.

                                                             

Svet za kmetijstvo in podeželje je posvetovalno telo ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ustanovljen na podlagi Zakona o kmetijstvu. Člani sveta so Roman Žveglič in Danilo Meolic (Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – KGZS), Borut Florjančič (Zadružna zveza Slovenije), Boštjan Noč (Čebelarska zveza Slovenije), dr. Tatjana Zagorc (Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje kmetijskih in živilskih podjetij), Jaka Šilak (Sindikat delavcev v kmetijstvu), Anton Medved (Sindikat kmetov Slovenije), prof. dr. Marina Pintar (Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani), prof. dr. Karmen Pažek (Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru), prof. dr. Andrej Simončič (Kmetijski inštitut Slovenije), dr. Marijan Pogačnik (predstavnik poklicnih in srednjih kmetijskih šol), Irena Ule (Zveza kmetic Slovenije) in Doris Letina (Zveza slovenske podeželske mladine).