Skoči do osrednje vsebine

Minister mag. Franc Props obiskal upravne enote v Mariboru, Pesnici in Murski Soboti

Ministrstvo za javno upravo nadaljuje z obiski upravnih enot z namenom neposrednega dialoga z zaposlenimi, načelniki in končnimi uporabniki javnih storitev. Danes je minister za javno upravo mag. Franc Props s sodelavci obiskal upravne enote Maribor, Pesnica in Murska Sobota.

Minister je v pogovorih z zaposlenimi ter načelnicama in načelnikom izpostavil, da je ključnega pomena komunikacija, sodelovanje in sprotno reševanje kadrovskih, finančnih in prostorskih vprašanj upravnih enot, kar vpliva na učinkovitost in zadovoljstvo strank ter zaposlenih pri delu. Poudaril je pomembnost izmenjave dobrih praks med upravnimi enotami in čimprejšnjo implementacijo obstoječih rešitev za poenostavitev upravnih procesov, ki lahko prispevajo k bolj učinkovitemu in hitrejšemu reševanju vlog ter pohitritvi upravnih postopkov.

Na vsaki od obiskanih upravnih enot se je minister posvetil aktualnim izzivom oz. temam, ki se nanašajo na posamezno upravno enoto ter v dialogu z vodstvom upravnih enot iskal poti in rešitve za izboljšanje in optimizacijo stanja. 

Med obiski je minister še enkrat izpostavil, da vlada ceni in spoštuje delo javnih uslužbencev na upravnih enotah ter se zaveda, da je njihova vloga ključna za dobro delovanje javnega servisa in zadovoljstvo uporabnikov, kakor tudi za dvig kakovosti javnih storitev. Potrdil je zavezanost vlade k iskanju učinkovitih rešitev za izboljšanje pogojev dela. Pri tem pa poudaril, da so ti izzivi ponekod zahtevnejši, saj so rezultat večletnega zatečenega stanja, a je prepričan, da so z odločnim in skupnim prizadevanjem vsekakor dosegljivi.

Sogovorniki so se na srečanjih dotaknili tudi prenove plačnega sistema v javnem sektorju. Minister je na to temo pojasnil, da vlada odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah  in uvrstitve delovnih mest na novo plačno lestvico rešuje v okviru celovite prenove plačnega sistema v javnem sektorju, s predstavniki sindikatov javnega sektorja, tudi reprezentativnimi sindikati upravnih enot, pa poteka tudi pogajalski proces z aktivno izmenjavo predlogov, ki sledijo javnofinančnim zmogljivostim.

Ministrstvo za javno upravo bo v naslednjih tednih nadaljevalo z delovnimi obiski in dialogom na upravnih enotah, z namenom boljšega razumevanja potreb in izzivov, s katerimi se soočajo upravne enote po vsej državi. Cilj obiskov je ne le izboljšati trenutno stanje, ampak tudi okrepiti medsebojno sodelovanje, komunikacijo in s tem zaupanje med vlado in zaposlenimi v upravnih enotah.

Namreč prav krepitev sodelovanja, izmenjava izkušenj in dobrih praks med načelniki in načelnicami ter zaposlenimi v upravnih enotah, kakor tudi sodelovanje s pristojnim ministrstvom in ostalimi resorji lahko pomembno prispevajo k izboljšanju kakovosti javnih storitev za prebivalce in gospodarske subjekte.