Skoči do osrednje vsebine

Srečanje generalnih direktorjev za mladino v Bruslju

Direktorica Urada za mladino mag. Tina Kosi in Igor Jesih sta se ta teden udeležila tridnevnega zasedanja generalnih direktorjev za področje mladine, ki je potekalo v okviru belgijskega predsedovanja Svetu Evropske unije ta teden v Bruslju. Osrednja tema srečanja je bila ocena in ključne usmeritve Evropske strategije za mlade 2019 - 2027.

Direktorica urada je izpostavila stališče, da strategija predstavlja sredstvo za upravljanje mladinskega področja na evropski ravni ter s tem omogoča prostor za aktivno participacijo mladih. Tekom svojih intervencij je poudarila tudi pomembnost krepitve vključevanja mladih v načrte, ki so vezani na aktivnosti izvajanja evropskega mladinskega testa, hkrati pa izpostavila vsebine, ki pomembno vplivajo na implementacijo akcijskega načrta izvajanja strategije.

Vsebine, ki jih je še naslovila, so pomanjkanje digitalnih spretnosti, socialna vključenost in raznolikost, dodana vrednost neformalnega izobraževanja ter priložnostnega učenja ter vloge mladinskega sektorja pri tem. Delegati so v okviru srečanja imeli tudi priložnost ogleda primerov dobrih praks nevladnih in drugih organizacij za mlade, ki delujejo v Bruslju, kjer so bile predstavljene številne aktivnosti, projekti in uspešne zgodbe aktivne participacije mladih v Belgiji.

V okviru srečanja je razprava potekala tudi skupaj s predstavniki nacionalnih agencij, pristojnih za izvajanje programov Erasmus+ in Evropske solidarnostne enote, ki so predstavili dosedanje opravljeno delo ter kako evropski programi doprinašajo k razvoju in kvaliteti mladinskega dela. Izpostavili so tudi vprašanje, katere so prednosti ter pomanjkljivosti, ki bi jih veljalo spremeniti v prihodnje.