Skoči do osrednje vsebine

Odločitve s 97. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 97. seji obravnavala in sprejela eno točko s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Sprejet Program odprave posledic škode v gospodarstvu, ki se nanaša na škodo v sektorju ribištva in akvakulture, zaradi poplav in zemeljskih plazov

Vlada je sprejela Program odprave posledic škode v gospodarstvu, ki se nanaša na škodo v sektorju ribištva in akvakulture, zaradi poplav in zemeljskih plazov 4. avgusta 2023.

Program odprave posledic škode v gospodarstvu, ki se nanaša na škodo v sektorju ribištva in akvakulture, zaradi poplav in zemeljskih plazov 4. avgusta 2023 (v nadaljnjem besedilu: program) je izdelan na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 in na podlagi Končne ocene neposredne škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja z več dnevnim obilnim deževjem s poplavami in plazovi 4. avgusta 2023, ki jo je Vlada Republike Slovenije obravnavala in potrdila na 78. redni seji 26. oktobra 2023.

Škoda v gospodarstvu, ki se nanaša na škodo na stvareh v sektorju ribištva in akvakulture, znaša nekaj več kot 1 milijon evrov. S programom se državna pomoč za odpravo posledic škode na stvareh v sektorju ribištva in akvakulture zaradi poplav 4. avgusta 2023 nameni mikro, malim in srednjim podjetjem. Upravičencem se lahko zagotovi do 60 odstotkov sredstev od ocenjene škode. Od tega je za državno pomoč za škodo zaradi poplav namenjenih do 632.172 evrov, stroškom obdelave vlog pa je namenjen 101 evro.