Skoči do osrednje vsebine

Poziv k uvrstitvi na seznam strokovnjakov za izvedbo storitve IP Scan Enforcement

Zainteresirane strokovnjake s področja intelektualne lastnine vabimo k sodelovanju pri izvajanju storitve s področja uveljavljanja pravic intelektualne lastnine (poimenovane IP Scan Enforcement) v okviru Sklada za pomoč malim in srednje velikim podjetjem Urada Evropske unije za intelektualno lastnino.

Namen poziva

S pozivom želimo na Uradu za intelektualno lastnino (urad) oblikovati seznam strokovnjakov s področja intelektualne lastnine, ki bodo lahko v Sloveniji opravljali storitev s področja uveljavljanja pravic intelektualne lastnine, poimenovane IP Scan Enforcement, v okviru Sklada za pomoč MSP (angleško Ideas Powered for Business SME Fund) Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (angleško European Union Intellectual Property Office – EUIPO) za leto 2024.

Sklad za pomoč malim in srednje velikim podjetjem

Sklad za pomoč MSP je shema nepovratnih sredstev, katere namen je pomagati MSP s sedežem v Evropski uniji (EU) na področju pravic intelektualne lastnine. Gre za pobudo Evropske komisije, ki jo izvaja EUIPO ob podpori uradov za intelektualno lastnino držav članic. MSP lahko pridobijo finančno pomoč sklada na podlagi prijave na razpis EUIPO.

Storitev IP Scan Enforcement

Storitev IP Scan Enforcement je namenjena svetovanju MSP s sedežem v EU, ki so jim bile kršene pravice intelektualne lastnine ali se spopadajo z obtožbami tretje osebe zaradi kršitve pravic intelektualne lastnine ali so izpostavljena visokemu tveganju tovrstnih kršitev. MSP lahko za storitev pridobijo finančno pomoč Sklada za pomoč MSP za leto 2024.

Storitev zagotavljajo strokovnjaki, ki jih imenujejo sodelujoči uradi za intelektualno lastnino držav članic EU. V Sloveniji bodo storitev lahko izvajali strokovnjaki s področja intelektualne lastnine, ki jih bo izbral urad. Storitev se bo izvajala v času delovanja Sklada za pomoč MSP za leto 2024.

Na spletni strani EUIPO so na voljo dodatne informacije o storitvi IP Scan Enforcement.

Pogoji za sodelovanje

Na poziv se lahko prijavi fizična oseba z bivališčem v Republiki Sloveniji ali pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki zaposluje fizično osebo, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • je zastopnik s področja intelektualne lastnine, vpisan v register zastopnikov, ki ga vodi urad oziroma je oseba, ki izpolnjuje zakonske pogoje, da je pravna oseba kot zastopnik vpisana v register zastopnikov, ki ga vodi urad,
  • ima vsaj dve leti delovnih izkušenj s svetovanjem in zastopanjem MSP s področja intelektualne lastnine (npr. prijave pravic) in z zastopanjem MSP v sporih s področja intelektualne lastnine (npr. ugovori, zahteve za ničnost pravic) ali s postopki zaradi kršitve oziroma uveljavljanja pravic intelektualne lastnine pred pristojnimi organi v Republiki Sloveniji (npr. sodni postopki, carinski postopki),
  • se je udeležila izobraževanja za izvedbo storitve IP Scan Enforcement, ki ga je organiziral EUIPO,
  • je seznanjena s pogoji in zahtevami glede storitve IP Scan Enforcement, določenimi v dokumentih EUIPO, in se zaveže, da jih bo upoštevala.

Prijava na poziv

Zainteresirani se lahko na poziv prijavijo s prijavnim obrazcem (v prilogah spodaj) do petka, 5. aprila 2024, na elektronski naslov urada sipo@uil-sipo.si

Seznam strokovnjakov

Urad bo seznam strokovnjakov, ki izpolnjujejo pogoje za izvedbo storitve, objavil na svoji spletni strani. Seznam bo vključeval ime in priimek fizične osebe, v primeru pravne osebe njen naziv ter ime in priimek strokovnjaka, naslov, elektronski naslov, telefonsko številko, področje svetovanja in vrsto postopkov, s katerimi ima strokovnjak izkušnje (podatki iz prijavnega obrazca pod številko 1, 2, 3.4. in 3.5). 

Dodatna pojasnila

Za dodatna pojasnila lahko zainteresirani prijavitelji pokličejo Nino Mandl na telefonsko številko 01 620 31 53 ali pišejo na nina.mandl@uil-sipo.si. Urad bo po poteku roka za prijavo na poziv organiziral sestanek za strokovnjake, ki bodo izpolnjevali pogoje za izvedbo storitve. 

Priloge k pozivu