Skoči do osrednje vsebine

Odziv na očitke o policijskem varovanju varovane osebe

V zadnjih dneh nekateri mediji poročajo o odločitvi tožilke Specializiranega državnega tožilstva o odpovedi policijskemu varovanju. Objavljamo odziv Ministrstva za notranje zadeve.

Poudarjamo, da je varnost varovanih oseb izjemno pomembna. Zato smo v Ministrstvu za notranje zadeve z vso resnostjo in v skladu z zakonodajo pristopili k obravnavi očitkov, ki so bili na račun policijskega varovanja izpostavljeni s strani ene od varovanih oseb.

Ministrstvo za notranje zadeve skupaj s Policijo stremi k temu, da bi bilo vsem varovanim osebam zagotovljeno profesionalno varovanje na najvišji strokovni ravni.

Tako je minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar 28. februarja 2024 odredil izredni nadzor nad izvajanjem policijskih nalog in pooblastil v Centru za varovanje in zaščito. Namen nadzora je preveriti zakonitost in strokovnost opravljanja policijskih nalog na področju varovanja oseb in objektov, s poudarkom na organizaciji dela, vodenju in nadzoru nad delom, zagotavljanju notranje varnosti ter uporabi in poročanju o uporabi policijskih pooblastil. V tem trenutku nadzor še ni zaključen. V primeru kakršnihkoli ugotovljenih nepravilnosti bo minister nemudoma ukrepal skladno z veljavno zakonodajo.

Minister Poklukar je po prejemu pritožbe varovane osebe sklical sestanek z vodstvom Vrhovnega državnega tožilstva. Ta je potekal 8. marca letos in na sestanku je minister Poklukar osebno seznanil vodstvo Vrhovnega državnega tožilstva s prejeto pritožbo in odrejenim nadzorom.

Glede na poročanje nekaterih medijev o anonimnem pisanju, iz katerega naj bi izhajali očitki o povezavah v tej zadevi do nekaterih posameznikov blizu Gibanja Svoboda, minister Boštjan Poklukar namigovanja o kakršnemkoli vpletanju politike in seznanjanju članov stranke Gibanja Svobode o delu slovenske policije ostro zavrača.