Skoči do osrednje vsebine

Objavljen je razpis za izbiro izvajalca nagrade za zeleno infrastrukturo

Na Portalu javnih naročil je bil objavljen razpis za izbiro izvajalca za izvedbo nagrade Ko zelena infrastruktura postane posel (angleško Green Infrastructure goes business award). Nagrada podpira inovativne ideje, produkte ali storitve za zeleno gospodarstvo in spodbuja trajnostni razvoj na območju EU Strategije za Alpsko regijo (angleško EU strategy for the Alpine region –EUSALP).
shematski prikaz alpske infrastrukture

Zelena infrastruktura v Alpah | Avtor: Bavarsko ministrstvo za okolje in varstvo potrošnikov (vse pravice pridržane)

Naloga izbranega izvajalca bo razpisati natečaj za nagrado, s pomočjo mednarodne žirije izbrati nagrajence, izpeljati predvidene nagrade, organizirati povezovanje zainteresiranih poslovnih subjektov s tega področja ter predstaviti rezultate širši javnosti.

To bo tretja izvedba nagrade, ki jo podpirajo Ministrstvo za naravne vire in prostor, Bavarsko ministrstvo za okolje in varstvo potrošnikov, Okoljska agencija Avtonomne province Bolzano, Agencija za energijo Južne Tirolske ter Posoški razvojni center.

EUSALP je evropska strategija za trajnostni in inovativni razvoj Alpske regije. Povezuje mesta, ravnine, doline in gore s ciljem najti rešitve za izzive, ki jih lahko rešujemo samo skupaj v sodelovanju med 48 regijami iz sedmih držav: Avstrije, Francije, Nemčije, Italije, Lihtenštajna, Slovenije in Švice. Nagrado za zeleno infrastrukturo je razvila Akcijska skupina 7 »Zelena Infrastruktura« v kateri sodelujejo predstavniki zainteresiranih institucij alpskih regij in držav, med njimi predstavnica Ministrstva za naravne vire in prostor. Akcijsko skupino vodi Posoški razvojni center iz Tolmina.

Grafična ponazoritev zelene infrastrukture prikazuje njeno raznolikost v Alpski regiji in navaja iniciative, ki jih je do zdaj spodbudila Akcijska skupina 7 (travniški sadovnjaki, šotišča, večfunkcionalni gozdovi, zelena mesta in drugo), med njimi so bili nekateri izvedeni kot vse-alpski projekti s podporo programa INTERREG Območje Alp. Izpostavljena je njihova večfunkcionalnost in koristi za ljudi ter povezave med zelenimi mesti in podeželjem ter jedrnimi alpskimi območji.

Na spletni Green Infrastructure goes business award je objavljenih več informacij o dosedanjih razpisih za nagrado.