Skoči do osrednje vsebine

Ministrica se je sestala z varuhom človekovih pravic

Ministrica za pravosodje Andreja Katič se je prvič po prevzemu funkcije sestala z varuhom človekovih pravic Petrom Svetino.

Ministrstvo za pravosodje z varuhom sodeluje na številnih področjih, ne zgolj na področju pravosodja, kjer glavni cilj ostaja dvig zaupanja državljanov v delovanje sodstva.

Ena od nalog Ministrstva za pravosodje je tudi priprava sprememb in dopolnitev Zakona o varuhu človekovih pravic (ZVarCP). Poleti 2023 je bil opravljen javni posvet glede predlaganih sprememb, ki je predvidel okrepitev pristojnosti varuha glede nadzora v zvezi s kršitvami človekovih pravic. Izpostavili bi zlasti razširitev pristojnosti varuha tudi na izvajalce javnih služb, ki bo omogočila bolj učinkovito delo varuha glede posameznih kršitev tudi v šolah, zdravstvenih zavodih in podobno. 

Znano je, da so človekove pravice v sodobni družbi pogosto relativizirane, zlasti so bile prevečkrat pozabljene v času ukrepanj zoper epidemijo covid-19 in zato je še toliko bolj pomembno, da se okrepi institucija Varuha. 

Ministrica in varuh sta se strinjala, da je treba nadaljevati z delom na spremembi zakonskih določb. Človekove pravice pripadajo nam vsem in pomembno je vztrajno krepiti sisteme, ki jih varujejo.