Skoči do osrednje vsebine

Zasedanje generalne skupščine EuroGeographicsa

Od 17. do 19. marca 2024 je v španski Sevilji potekala redna generalna skupščina združenja evropskih geodetskih uprav EuroGeographics. Skupščino, ki jo je letos organiziral Državni španski geografski inštitut (angleško National Geographic Institute of Spain), se je udeležilo 115 udeležencev iz 42 držav in 10 partnerskih organizacij.

Geodetsko upravo sta na zasedanju zastopala vodja Sektorja za topografski sistem Marjana Duhovnik in vršilec dolžnosti generalnega direktorja Tomaž Petek.

Na zasedanju je bilo v sedmih sekcijah predstavljenih 21 referatov, v katerih so bili predstavljeni dosežki na področju kartografije, geodezije, registracije nepremičnin in razvoja infrastrukture za prostorske informacije v posamezni geodetski upravi.

Značilnosti vseh predstavitev so bile v prikazu izjemnega napredka pri zagotavljanju medopravilnosti prostorskih podatkov, za katere so zadolžene državne agencije in upravni organi. Prav tako je bila iz predstavitev vidna močna usmerjenost k uporabniku in k zagotavljanju učinkovitosti posameznih procesov, ki jo države dosegajo s ponovno uporabo prostorskih podatkov. Najbolj aktualne teme so bile obravnavane na okroglih mizah, kjer so sodelovali vsi udeleženci in na panelih, kjer so sodelovali izbrani strokovnjaki, ki so odgovarjali na vprašanja moderatorja in vprašanja udeležencev. Poseben poudarek je bil na bodočnosti geoprostorskih informacij, tudi v povezavi z globalnimi spremembami, umetno inteligenco in uresničevanjem trajnostnih razvojnih ciljev (angleško Sustainable Development Goals). Poudarjena je bila pomembnost podatkovnih prostorov, tehnologije ter inovacij, pa tudi pomembnost dolgoročne trajnosti uradnih prostorskih podatkov. Pogovor je tekel o poslovnih modelih geodetskih uprav, ki se od organizacije do organizacije precej razlikujejo. Obravnavan je bil trajnostni načrt in strategija članstva EuroGeographicsa.

Na zaključnem delu plenarnega zasedanja generalne skupščine so udeleženci potrdili zaključni račun za leto 2023 ter program dela in finančni načrt za tekoče leto. Izvolili so tudi štiri nove člane upravnega odbora.

Ob zaključku zasedanja je bil vršilec dolžnosti generalnega direktorja Geodetske uprave Tomaž Petek izvoljen za novega predsednika upravnega odbora.