Skoči do osrednje vsebine

Volitve poslancev v Evropski parlament

V Uradnem listu Republike Slovenije številka 15/2024 je bil objavljen Odlok o razpisu volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament. Po odloku se za dan razpisa, ko začnejo teči roki za volilna opravila, šteje ponedeljek, 11. marec 2024, za dan splošnega glasovanja na vseh voliščih v državi in v tujini pa nedelja, 9. junij 2024.

Podpora kandidatom za poslanca ali poslanko v Evropski parlament

Z dnevom začetka izvajanja volilnih opravil lahko volivci že oddajo podporo kandidatom za poslance v Evropski parlament, le te se bodo zbirale do 10. maja 2024.

V Uradnem listu Republike Slovenije številka 18/2024019 je bilo objavljeno Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na volitvah poslancev in poslank iz Republike Slovenije v Evropski parlament.

Obrazci podpore so objavljeni na spletni strani Državne volilne komisije:

Podporo kandidatu lahko dajo tudi volivci, ki se med potekom roka za zbiranje podpor stalno ali začasno nahajajo v tujini.  Svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije v tujini.

Volivec potrjen obrazec podpore sam pošlje na naslov kandidata ali njegovega predstavnika, ki poskrbi, da se podana podpora pošlje pristojni upravni enoti.

Vpogled v evidenco volilne pravice in predaja zahteve za vnos popravkov

Skladno s 17. členom Zakona o evidenci volilne pravice (ZEVP-2) ima vsak volivec možnost, da na kateri koli upravni enoti ali diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini kadarkoli vpogleda v podatke, ki se o njem vodijo v evidenci volilne pravice. Vpogled je mogoč tudi prek državnega portala e-uprava z elektronskim podpisom, ki ustreza lastnoročnemu podpisu skladno z zakonom, ki ureja elektronski podpis in elektronsko poslovanje. Vsak volivec lahko preveri zgolj svoje podatke ter poda zahtevo za vnos popravka. Pri izdelavi volilnih imenikov za izvedbo glasovanja bo mogoče upoštevati le popravke, ki bodo v evidence vneseni najkasneje do petka 24. maja 2024 do 18. ure po slovenskem času.

Kako lahko glasujejo volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji?

Volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (tako imenovani izseljenci), lahko v tujini glasujejo na dva načina: na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije (v nadaljevanju DKP), če je na DKP v državi bivanja volivca vzpostavljeno volišče in so vpisani v posebni volilni imenik, ali po pošti iz tujine.

Izseljencem bo Državna volilna komisija po uradni dolžnosti  skupaj z navodilom na stalni naslov v tujini poslala volilno gradivo (večjo in manjšo ovojnico, volilno karto in uradno prazno glasovnico). Volivci lahko izpolnjen volilni material pošljejo na naslov okrajne volilne komisije v Republiki Sloveniji ali na naslov DKP, če je v državi njihovega bivanja vzpostavljeno volišče.

Izseljenci, vpisani v posebni volilni imenik, imajo pravico, da lahko glasujejo na DKP, če je v državi njihovega prebivanja vzpostavljeno volišče.

Izseljenci, ki bodo na dan volitev v Republiki Sloveniji, lahko glasujejo na posebnem tako imenovanem volišču »OMNIA«. Če želi volivec izseljenec glasovati na tem volišču, mora o tem obvestiti Državno volilno komisijo (DVK), in sicer najkasneje do 3 dni pred dnevom glasovanja. DVK mora obvestilo prejeti najkasneje do 5. junija 2024 do 24. ure po slovenskem času.

Vlogo za glasovanje v Republiki Sloveniji na volišču OMNIA lahko volivec izseljenec odda preko portala e-Uprava, ki omogoča:

  1. Oddajo vloge z digitalnim potrdilom
  2. Oddajo vloge brez digitalnega potrdila

Kako lahko glasujejo volivci, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in bodo na dan glasovanja v tujini?

Volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini (tako imenovani zdomci), lahko glasujejo na dva načina: na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije (DKP), če je v državi njihovega začasnega bivanja vzpostavljeno volišče, ali po pošti iz tujine.

Obe obliki glasovanja zahtevata od volivca, da o svoji nameri obvesti Državno volilno komisijo (DVK) najkasneje 30 dni pred dnevom glasovanja.

DVK mora obvestilo prejeti najkasneje do 9. maja 2024 do 24. ure po slovenskem času!

Vlogo za zgoraj navedena posebna načina uresničevanja volilne pravice lahko volivec odda preko portala e-Uprava, ki omogoča:

  1. Oddajo vloge z digitalnim potrdilom
  2. Oddajo vloge brez digitalnega potrdila

Volišča bodo v nedeljo 9. junija. 2024, od 9. pa do 17. ure po lokalnem času, vzpostavljena na naslednjih diplomatskih in konzularnih predstavništvih:

Generalni konzulat RS v Celovcu, Generalni konzulat RS v Clevelandu, Generalni konzulat RS v Münchnu, Generalni konzulat RS v Trstu, Generalni konzulat V Torontu, Veleposlaništvu  RS v Abu Dabiju, Veleposlaništvo RS na Dunaju, Veleposlaništvo RS v Atenah, Veleposlaništvo RS v Beogradu, Veleposlaništvo RS v Berlinu, Veleposlaništvo RS v Bernu, Veleposlaništvo RS v Bratislavi, Veleposlaništvo RS v Bruslju, Veleposlaništvo RS v Budimpešti, Veleposlaništvo RS v Buenos Airesu, Veleposlaništvo RS v Canberri, Veleposlaništvo RS v Haagu, Veleposlaništvo RS v Kopenhagnu, Veleposlaništvo RS v Londonu, Veleposlaništvo RS v Madridu, Veleposlaništvo RS v Moskvi, Veleposlaništvo RS v Ottawi, Veleposlaništvo RS v Parizu, Veleposlaništvo RS v Podgorici, Veleposlaništvo RS v Pragi, Veleposlaništvo RS v Sarajevu, Veleposlaništvo RS v Skopju, Veleposlaništvo RS v Varšavi, Veleposlaništvo RS v Washingtonu, Veleposlaništvo RS v Zagrebu in Veleposlaništvo RS pri Svetem sedežu, Vatikan.