Skoči do osrednje vsebine

Letak - Zagotavljanje varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo letak, ki je namenjen ozaveščanju predvsem delodajalcev in delavcev glede zagotavljanja varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen.

Letak vsebuje ključne informacije v zvezi s problematiko kostno-mišičnih obolenj, informacije glede Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen, ki se bo začel uporabljati 1. avgusta 2024, metod ključnih kazalnikov za ocenjevanje in načrtovanje telesnih delovnih obremenitev na delovnem mestu ter glede Praktičnih smernic za ocenjevanje tveganj telesnih obremenitev po Metodah ključnih kazalnikov (MKK).

Navedene so tudi povezave do najpomembnejših spletnih strani, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije glede zagotavljanja varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen.

Letak - Zagotavljanje varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen