Skoči do osrednje vsebine

Redno srečanje ministrice z direktorji javnih bolnišnic

Ministrica za zdravje dr. Valentina Prevolnik Rupel in državni sekretar Marjan Pintar sta se sestala z direktorji javnih bolnišnic. Na rednem srečanju z vodstvi sta se seznanila s trenutnimi razmerami in nadaljnjo organizacijo dela v času stavke Fidesa. »Direktorji si res prizadevajo, da delo poteka v normalnih okvirih,« je po sestanku zatrdila ministrica.

Direktorji so poročali, da so imeli s sestavljanjem urnikov za mesec april manj težav kot za mesec marec, ko so morali čisto na novo zastaviti organizacijo dela. Poleg tega pa je zdaj še nekaj zdravnikov umaknilo preklice soglasij za nadurno delo.

Kljub temu je nekje zaradi stavke prihajalo do izpada programa, so pa razlike med bolnišnicami zelo velike – nekatere težav skoraj nimajo. »Izpad je odvisen od velikosti oddelkov, velikosti bolnišnice, števila zaposlenih, zunanjih izvajalcev in podobno,« je pojasnila ministrica. In dodala, da največje izpade bolnišnice beležijo pri operativnih posegih, predvsem zaradi umika soglasij za nadurno delo anesteziologov. »Poročajo o približno dvajset- do tridesetodstotnemu izpadu elektivnega programa. Se pa res vsi direktorji zelo trudijo z reorganizacijo dela in zagotovili so mi, da aprila nobena dejavnost ne bo kritično okrnjena oziroma v celoti ogrožena.«