Skoči do osrednje vsebine

Prejete ponudbe za rekonstrukcijo ceste Mežica-Črna in izgradnjo državne kolesarske povezave

Na portalu javnih naročil je Direkcija za infrastrukturo 5. februarja 2024 objavila razpis za rekonstrukcijo državne ceste R2-425, odsek 1265 Mežica–Črna na Koroškem, od km 5,050 do km 10,900 in izgradnjo državne kolesarske povezave.

Javno naročilo obsega rekonstrukcijo državne ceste R2-425, odsek 1265 Mežica–Črna na Koroškem na delih, kjer še ni bila izvedena rekonstrukcija ceste zaradi poteka državne kolesarske povezave ob vozišču, rekonstrukcijo obstoječih mostov na državni cesti, izgradnjo državne kolesarske povezave, katere potek je večinoma ob državni cesti in ob reki Meži. Zaradi poteka državne kolesarske poti na drugi strani reke Meže, kot poteka državna cesta bodo zgrajene nove brvi, namenjene kolesarskemu in peš prometu. Ob robu kolesarske povezave so predvidene kamnite zložbe, oporni zidovi in zaščite brežin reke Meže ter vodnogospodarska ureditev reke Meže. Prav tako bodo urejeni priključki lokalnih cest na obravnavanem odseku državne ceste ter izgradnja novega avtobusnega postajališča v Črni na Koroškem.

Odpiranje prejetih ponudbo je potekalo 21. marca 2024. Do tega roka je prispelo pet ponudb.

Ponudbe so oddali naslednji ponudniki:

Zap. št. Ponudnik Ponudbena cena (z DDV) Rok izvedbe
1. VOC CELJE, vzdrževanje in obnova cest d.o.o., Lava 042, 3000 Celje – vodilni partner
Prohaus d.o.o. – partner CVP d.o.o. - partner
19.092.734,50 15 mesecev
2. GRADNJE ŽVEPLAN d.o.o., Železarska cesta 9, 3220 Štore 21.240.972,69 24 mesecev
3. GIC GRADNJE, gradbeništvo, izvajanje in inženiring d.o.o., Sv. Florijan 120, 3250 Rogaška Slatina – vodilni partner
TRGOGRAD d.o.o. – partner
IPI d.o.o. - partner
20.552.536,78 15 mesecev
4. V3, gradnja in inženiring, d.o.o., Pot k sejmišču 030A, Ljubljana, 1231 Ljubljana – Črnuče – vodilni partner
GARNOL d.o.o. - partner
20.967.234,44 15 mesecev
5. KIT-AK, gradnje, d.o.o., Kidričeva ulica 028, 3250 Rogaška Slatina – vodilni partner
MAPRI PROASFALT d.o.o. - partner
21.261.248,23 20 mesecev