Skoči do osrednje vsebine

Na Bledu poteka mednarodni tečaj za nesreče s posledicami na okolju

Med 17. in 22. marcem se na idiličnem Bledu odvija tečaj za nesreče s posledicami na okolju (angleško Environment and Emergencies Training - EET), ki združuje mednarodne strokovnjake s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter jih usposablja za ključno vlogo v primeru naravne ali druge nesreče s poudarkom na poznavanju možnih vplivov nesreče na okolje.

Udeleženci tečaja prihajajo iz 23 evropskih in afriških držav, ki se pod vodstvom izkušenih strokovnjakov iz Uprave za zaščito in reševanje (šest), Organizacije združenih narodov (osem) in Evropske komisije (dva) pripravljajo na izredne situacije, kjer je ogroženo okolje. 

Poseben poudarek tečaja je namenjen poznavanju možnih vplivov nesreč na okolje ter učinkovitemu obvladovanju teh posledic. V ta namen je organizirana tudi terenska vaja v širši okolici Kranja, kjer udeleženci identificirajo simulirane nevarne snovi in ocenjujejo njihov potencialni vpliv na okolje. Skupaj z namišljenimi lokalnimi oblastmi razvijajo priporočila za ukrepanje v primeru nesreče ter predlagajo mednarodno pomoč, če je to potrebno.

Glavni cilj tečaja je izmenjava znanja in izkušenj med udeleženci ter usposabljanje za učinkovito sodelovanje z različnimi institucijami v primeru nesreč. Ta vrsta usposabljanja je ključna, saj lahko hitro in usklajeno delovanje strokovnjakov rešuje življenja in varuje okolje.

Financiranje tečaja je deloma zagotovljeno s strani Evropske komisije, ki prepoznava pomen usposabljanja strokovnjakov za obvladovanje okoljskih nesreč na mednarodni ravni. Tečaj EET že vrsto let organiziramo v Sloveniji in je postal pomemben dogodek za izmenjavo znanja ter krepitev sodelovanja med strokovnjaki iz različnih držav.

V ozadju šotor Civilne zaščite, v ospredju desno oseba s telovnikom United Nations, zraven njega pa oseba s telovnikom European Union, pred njima ženska oseba v beli halji.

Udeleženci tečaja med simulirano vajo. | Avtor: Danaja Visković Rojs