Skoči do osrednje vsebine

Evropski patentni urad je predstavil strateški načrt do leta 2028

Upravni svet Evropske patentne organizacije je včeraj sprejel nov strateški načrt Evropskega patentnega urada, ki predstavlja pomemben korak naprej v prizadevanjih za trajnost poslovanja. Strateški načrt temelji na petih dejavnikih in vključuje kazalnike uspešnosti, ki bodo zainteresiranim stranem omogočili vpogled v napredek v okviru vsakega dejavnika.

Strateški načrt Evropskega patentnega urada do leta 2028 (vsebina je v angleščini) se osredotoča na en sam krovni cilj: trajnost. Strukturiran je na osnovi petih vodilnih dejavnikov:

  1. Ljudje: osredotočanje na spodbujanje trajnostne zavzetosti, privabljanje in negovanje talentov ter omogočanje mobilnosti in prilagodljivosti v fizičnih in virtualnih delovnih okoljih, kar zagotavlja dinamične delovne prostore.
  2. Tehnologije: izboljšanje zmogljivosti Evropskega patentnega urada z najsodobnejšimi tehnologijami za krepitev odpornosti infrastrukture, spodbujanje digitalne preobrazbe v postopkih podeljevanja patentov in korporativnih storitev, ohranjanje standardov odličnosti in zagotavljanje vrhunske varnosti informacijskih tehnologij.
  3. Kakovost izdelkov in storitev: ohranjanje odličnosti v celotnem procesu podeljevanja patentov ter izboljšanje kakovosti in pravočasnosti storitev.
  4. Partnerstva: tesno sodelovanje s partnerji (zlasti z državami članicami), za dvig standardov kakovosti in izboljšanje dostopnosti patentnega sistema, kar spodbuja okolje, v katerem inovacije uspevajo in v katerem patentni sistem optimalno služi družbi.
  5. Finančna vzdržnost: Zagotavljanje finančne odpornosti Evropskega patentnega urada v negotovih časih s spremljanjem kritja odgovornosti in izvajanjem ukrepov za izboljšanje.

Direktorica Urada za intelektualno lastnino mag. Karin Žvokelj je članica Upravnega sveta Evropske patentne organizacije kot predstavnica Republike Slovenije. Po končanem zasedanju je izrazila zadovoljstvo, da je strateški načrt Evropskega patentnega urada do leta 2028 potrjen.