Skoči do osrednje vsebine

Posvet in delavnica o zagotavljanju zaščite finančnih interesov EU

Urad za okrevanje in odpornost je za predstavnike ministrstev, pristojnih za izvedbo ukrepov Načrta za okrevanje in odpornost, in s tem zaščito finančnih interesov EU, zaradi velikega interesa že drugič priredil posvet in delavnico Mehanizem za okrevanje in odpornost ter zaščita finančnih interesov Evropske unije.
Izobraževanje v sejni sobi - udeleženci  in predavatelji.
1 / 2

Udeleženci delavnice so prisluhnili predstavnikom Evropskega javnega tožilstva in Uprave kriminalistične policije.

Predstavniki Urada za okrevanje in odpornost smo poudarili pomen sistema notranjih kontrol in drugih mehanizmov za zaščito finančnih interesov Evropske unije v okviru izvajanja Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), ki se financira s sredstvi evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost. Izpostavili smo pomen preprečevanja, odkrivanja in odpravljanja goljufij, korupcije in nasprotij interesov za učinkovito izvajanje NOO.

Glavne značilnosti na področju odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj s področja varovanja finančnih interesov Republike Slovenije in Evropske unije sta udeležencem predstavila Dragan Obolnar in Klavdija Škrabar z Uprave kriminalistične policije. Gosta sta predstavila pristojnosti, ki jih ima kriminalistična policija, faze tveganj pri porabi javnih sredstev, najpogostejše načine izvrševanj kaznivih dejanj pri porabi javnih sredstev ter splošne ugotovitve pri njihovem delu. Kot najbolj pogosto kaznivo dejanje, ki se pogosto pojavlja v kombinaciji z drugimi, je bila izpostavljena poneverba listin, medtem ko je temeljno kaznivo dejanje na tem področju goljufija na škodo Evropske unije. Izpostavljena je bila tudi potreba ter pomembnost po sodelovanju med drugimi organi na dotičnem področju.

Delegirana tožilca z Evropskega javnega tožilstva mag. Tanja Frank Eler in Matej Oštir sta predstavila najpomembnejše značilnosti pregona kaznivih dejanj s področja varovanja finančnih interesov Republike Slovenije in Evropske unije z vidika pristojnosti evropskega tožilstva. Izpostavila sta, da je delovanje Evropskega javnega tožilstva popolnoma neodvisno od organov držav članic. Opisala sta pristojnosti, ki jih imata pri svojem delu. Tudi tu je bil poudarek na sodelovanju z nacionalnimi organi.

V drugem delu dogodka so udeleženci nadaljevali z delom v skupinah. Vsaka skupina je analizirala resnične primere, v katerih so bila predstavljena posamezna kazniva dejanja v zvezi s porabo javnih oziroma evropskih sredstev. Namen delavnic je bila diskusija o načinih odzivanja, v kolikor se zaposleni na organu pri delu sreča s podobno situacijo oziroma sumom storitve kaznivega dejanja. Udeleženci so se strinjali, da je potrebno pravočasno zaznavanje in sodelovanje med vsemi deležniki.