Skoči do osrednje vsebine

Osrednji fokus pri posegih v prostor naj bo dobrobit občank in občanov

Včerajšnje Konference Zlati kamen, katere tema je bila prostorsko načrtovanje, se je udeležil tudi minister za javno upravo mag. Franc Props. Poudaril je pomen zgodnjega vključevanja prebivalcev v postopke sprejemanja zakonodaje, tudi na področju prostorskega urejanja.

Konferenca Zlati kamen, ki jo že tradicionalno organizira podjetje PlanetGV, združuje ključne akterje lokalne samouprave, vrhunec celodnevnega dogajanja pa je podelitev nagrad razvojno najprodornejšim občinah v posameznih regijah, pri čemer je osrednjo nagrado Zlati Kamen prejela Mestna občina Murska Sobota.

Kot slavnostni govorec dogodka je nastopil minister za javno upravo mag. Franc Props, ki je temo prostorskega načrtovanja izpostavil kot izjemno aktualno in pomembno, saj da v luči nedavnih naravnih katastrof predstavlja tako izziv kot priložnost. "Upravljanje prostora je izjemno občutljiva in pomembna naloga, ki zahteva ne le tehnično znanje in strokovnost, ampak tudi globoko razumevanje potreb skupnosti in občutljivo ravnovesje med razvojem in ohranjanjem," je zbrane nagovoril minister. Lanskoletne poplave so po njegovih besedah razkrile pomanjkljivosti v načrtovanju in poudarile potrebo po premišljenem prostorskem urejanju.

Minister je posebej naslovil pomen vključevanja občank in občanov v procese odločanja in oblikovanja prostorskih načrtov, ki so ključni za kakovost življenja v skupnosti: »Občanke in občani so ključni vir informacij o učinkovitosti lokalnih politik. So tisti, ki občinske predpise uporabljajo v svojem vsakdanu, zato najlažje ocenijo, kakšne rešitve potrebujejo, da bosta življenje in delo lažja ter uspešnejša, razvoj občine pa hitrejši.« Kot je dejal, je upravljanje prostora izjemno občutljiva in pomembna naloga, ki jo morajo občine in načrtovalci izvajati z vso pozornostjo in ob upoštevanju tako usmeritev iz državnih prostorskih aktov kot razvojnih potreb občine in drugih zahtev v postopkih priprave prostorskih aktov.

Ob tem je minister dodal, da Ministrstvo za javno upravo skupaj s predstavniki drugih vladnih organov in nevladnega sektorja redno organizira dogodke v prizadevanju za krepitev sodelovanja med občinami in občani, še posebej na področju prostorskega upravljanja. Občine je pozval, da se dogodkov, ki so namenjeni izmenjavi znanj in izkušenj o najboljših praksah sodelovanja z javnostjo, udeležujejo, saj je namen srečanj opremiti odločevalce z veščinami in znanji, ki bodo prispevali k izboljšanju kakovosti življenja občank in občanov.