Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv za predlaganje kandidatov za člane upravnega odbora Prešernovega sklada

Ministrstvo za kulturo je objavilo Javni poziv za predlaganje kandidatov za člane upravnega odbora Prešernovega sklada. Rok za prijavo je do vključno 15. aprila 2024.

Upravni odbor Prešernovega sklada upravlja Prešernov sklad na podlagi zakona, ki ureja Prešernovo nagrado, in Statuta Prešernovega sklada ter na osrednji proslavi v počastitev slovenskega kulturnega praznika podeljuje Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada, ki so najvišje državne nagrade za umetniške dosežke.

Upravni odbor sestavlja 15 članov, ki jih na podlagi predloga Vlade Republike Slovenije imenuje Državni zbor Republike Slovenije.

Vlada oblikuje predlog imenovanja po izvedenem javnem pozivu zainteresirani javnosti za predlaganje kandidatov za člane upravnega odbora. Javni poziv objavi ministrstvo, pristojno za kulturo.

Člani upravnega odbora se imenujejo iz vrst kulturnih ustvarjalcev ter uglednih strokovnjakov s področja kulture. Člani upravnega odbora se imenujejo za štiri leta. Posameznik je lahko imenovan za člana upravnega odbora največ dvakrat.

Predloge pošljite v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Predlog kandidata oziroma kandidatke za Upravni odbor Prešernovega sklada« na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. Za pisno obliko prijave šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov gp.mk@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Vljudno vabljeni k oddaji predlogov.

Naziv Datum objave Rok prijave
15. 3. 2024
15. 4. 2024