Skoči do osrednje vsebine

Poziv k predložitvi predlogov za sofinanciranje v okviru programa Digitalna Evropa - tretji sklop

Program Digitalna Evropa (DIGITAL) je program financiranja Evropske unije, ki se osredotoča na zagotavljanje digitalnih tehnologij podjetjem, državljanom in javnim upravam. Zagotovlja strateško financiranje kot odgovor na izziv narediti Evropo bolj zeleno in bolj digitalno.

S tem namenom bo podprl projekte na petih ključnih področjih: superračunalništvo, umetna inteligenca, kibernetska varnost, napredne digitalne spretnosti ter zagotavljanje široke uporabe digitalnih tehnologij v gospodarstvu in družbi, tudi prek centrov za digitalne inovacije (DIH). Z načrtovanim skupnim proračunom v višini 7,5 milijarde evrov (v tekočih cenah) želi pospešiti gospodarsko okrevanje ter oblikovati digitalno preobrazbo evropske družbe in gospodarstva, kar bo koristilo vsem, še zlasti malim in srednje velikim podjetjem.

Program Digitalna Evropa teh izzivov ne rešuje ločeno, temveč dopolnjuje sredstva, ki so na voljo v okviru drugih programov EU, kot so program Obzorje Evropa za raziskave in inovacije ter instrument za povezovanje Evrope za digitalno infrastrukturo, instrument za oživitev gospodarstva in odpornost ter strukturni skladi, če omenimo le nekatere. Je del naslednjega dolgoročnega proračuna EU, to je večletnega finančnega okvira za obdobje 2021-2027.

Evropska komisija poziva podjetja, javne uprave in druge organizacije k predložitvi predlogov za sofinanciranje v okviru tretjega sklopa razpisov, objavljenem v angleškem jeziku:

Oblak, podatki in umetna inteligenca

Poziv: DIGITALNO-2024-OBLAK-UI-06 (6 tem); angleško Call: DIGITAL-2024-CLOUD-AI-06 (6 topics), vsebina v angleškem jeziku

Poziv: DIGITALNO-2024-OBLAK-PODATKI-UI-06 (3 teme); angleško Call: DIGITAL-2024-CLOUD-DATA-AI-06 (3 topics), vsebina v angleškem jeziku

Poziv: DIGITALNO-2024-UI-AKT-06 (3 teme); angleško Call: DIGITAL-2024-AI-ACT-06 (3 topics), vsebina v angleškem jeziku

Poziv: DIGITALNO-2024-UI-06 (4 teme); angleško Call: DIGITAL-2024-AI-06 (4 topics), vsebina v angleškem jeziku

Poziv: DIGITALNO-2024-OBLAK-PODATKI-06 (3 teme); angleško Call: DIGITAL-2024-CLOUD-DATA-06 (3 topics), vsebina v angleškem jeziku

Napredna digitalna znanja in spretnosti

Poziv: DIGITALNO-2024-NAPREDNE-VEŠČINE-06 (1 tema); angleško Call: DIGITAL-2024-ADVANCED-SKILLS-06 (1 topic), vsebina v angleškem jeziku

Poziv: DIGITALNO-2024-NAPREDNO-DIGITALNO-06 (1 tema); angleško Call: DIGITAL-2024-ADVANCED-DIGITAL-06 (1 topic), vsebina v angleškem jeziku

Pospeševanje čim boljše uporabe tehnologij

Poziv: DIGITALNO-2024-NAJBOLJŠA UPORABA-06 (1 tema); angleško Call: DIGITAL-2024-BESTUSE-06 (1 topic), vsebina v angleškem jeiku

Rok za oddajo prijav: 29. maj 2024

Vzpostavitev mreže nacionalnih koordinacijskih centrov z državami članicami

Poziv: DIGITALNO-2024-Evropski kompetenčni center za kibernetsko varnost (EKCKV)-VZPOSTAVITEV-NKC-06 (1 tema); angleško Call: DIGITAL-European Cybersecurity Competence Centre (ECCC)-2024-DEPLOY-NCC-06 (1 topic), vsebina v angleškem jeziku

Prvi rok za oddajo prijav: 29. maj 2024