Skoči do osrednje vsebine

Ste se prijavili v eVročanje? Ste potrdili svoj elektronski naslov?

V eVročanje je prijavljenih že več kot 270.000 fizičnih oseb, ki bodo dokumente Finančne uprave prejemale izključno v eDavke. Od teh jih nekaj več kot 46.000 še ni potrdilo elektronskega naslova za obveščanje o odloženih dokumentih v eDavke. Če ste med njimi, vas prosimo, da potrdite svoj elektronski naslov.

Marca je Finančna uprava začela z vročanjem odločb o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. Ker ugotavljamo, da zavezanci, ki so prijavljeni v eVročanje in dokumente prejemajo v eDavke (in nič več po navadni pošti), to radi spregledajo, opozarjamo, da preverite, ali ste za obveščanje o novo odloženih dokumentih v eDavkih, vnesli in potrdili svoj elektronski naslov. Če dokumenta pravočasno ne boste odprli, lahko zamudite rok za pritožbo ali v primeru zamude s plačilom dobite celo davčno izvršbo.

Finančna uprava je po opravljeni analizi ugotovila, da zavezanci ob prijavi na storitev eVročanje sporočijo svoj elektronski naslov, pozabijo pa ga potrditi (klik na povezavo v potrditvenem sporočilu v elektronskem poštnem predalu). Če zavezanec želi na vpisan elektronski naslov prejemati informacijo o odloženih dokumentih v eDavke, mora namreč potrditi svoj elektronski naslov. Finančna uprava bo danes zavezancem, ki še niso potrdili elektronskega naslova, na njihov elektronski naslov poslala obvestilo s potrditveno povezavo.

Zakaj je pomembno, da zavezanci elektronski naslov potrdijo?

Vsem, ki se prijavijo v eVročanje, bo Finančna uprava vročala dokumente samo elektronsko v eDavke. Ob prijavi v eVročanje vsak zavezanec vpiše tudi elektronski naslov, na katerega želi prejeti obvestilo, ko mu bo v eDavke odložen dokument. Če želi zavezanec na vpisan elektronski naslov prejemati informacijo o odloženih dokumentih v eDavke, mora potrditi njegovo veljavnost v svojem elektronskem poštnem predalu.

Lahko pride do zamude pri plačilu in davčne izvršbe

Če tega zavezanec ne stori, o odloženem dokumentu ne bo obveščen preko elektronske pošte, ampak mora redno vstopati v eDavke in pregledovati prejete dokumente, ker se v nasprotnem primeru lahko zgodi, da zaradi preteka roka nastanejo negativne posledice.

Na primer: v eDavke bo odložena odločba nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča s plačilnim nalogom. Ker po elektronski pošti ne bo obveščen, da ga v eDavkih čaka odločba, bi jo lahko spregledal. Lahko bo zamudil rok za pritožbo ali rok za plačilo, zaradi česar bo lahko prišlo do davčne izvršbe ter s tem postopkom povezanih stroškov.

Finančna uprava bo po elektronski pošti opozarjala na potrjevanje elektronskih naslovov

Finančna uprava bo zavezancem, ki so v sistem eVročanja vnesli svoj elektronski naslov, niso pa ga potrdili, poslala obvestilo, v katerem jih poziva, da potrdijo elektronski naslov za prejemanje informativnih sporočil, povezanih z eVročanjem. Elektronsko sporočilo bo poslano iz naslova eDavki.durs@gov.si.

Za več informacij o sistemu eVročanja se lahko obrnete na klicni center Finančne uprave na številko 08 200 1001.

Simbolična slika: moški v rokah drži mobilni telefon z mobilno aplikacijo eDavki. Zrave je napis:Ali ste potrdili svoj elektronski naslov?

Elektronsko vročanje dokumentov v eDavkih | Avtor: Canva