Skoči do osrednje vsebine

Podpis memorandumov prinaša okrepljeno sodelovanje s portugalskim in latvijskim uradom

Včeraj se je zaključilo trilateralno srečanje Urada za intelektualno lastnino, Portugalskega inštituta za industrijsko lastnino in Latvijskega patentnega urada. Namen srečanja je bil podpis memorandumov o soglasju in delitev znanja ter primerov dobrih praks, zlasti na področju neživilskih geografskih označb, avtorskega prava in podeljevanja patentov.

Podpisana memoranduma o soglasju prinašata tesnejše sodelovanje slovenskega urada z obema sorodnima institucijama v Latviji in na Portugalskem. Direktorica urada mag. Karin Žvokelj je ob podpisu izrazila zadovoljstvo nad začetkom skupnih projektov in redno izmenjavo dobrih praks za krepitev nacionalnih sistemov intelektualne lastnine.

Podpis memorandumov je del okrepljenega mednarodnega sodelovanja urada, ki si aktivno prizadeva za prenos dobrih praks in rešitev, ki so v pomoč in podporo slovenskemu gospodarstvu.

V okviru obiska predstavnikov obeh uradov smo izvedli posamezni bilateralni srečanji in eno celodnevno trilateralno srečanje.

Na bilateralnem srečanju s portugalsko delegacijo smo se dogovorili za sodelovanje pri pripravi mednarodne konference na temo geografskih označb in kolektivnih znamk, ki jo bomo izvedli 25. in 26. novembra letos na Brdu pri Kranju ter za sodelovanje pri ozaveščanju splošne javnosti ob letošnjem svetovnem dnevu boja proti ponarejanju in piratstvu v začetku junija. Obe delegaciji sta predstavili izkušnje pri ozaveščanju podjetij o pomenu intelektualne lastnine, razpravljali pa sta tudi o postopku podeljevanja patentov v obeh državah.

Na trilateralnem srečanju delegacij je prisotne nagovorila tudi generalna direktorica Direktorata za notranji trg mag. Karla Pinter. Med obravnavanimi temami so bile neživilske geografske označbe, alternativno reševanje sporov na področju intelektualne lastnine, promocija intelektualne lastnine v šolskem okolju in izkušnje s projektom Evropska mreža avtentičnosti.

Na bilateralnem srečanju z latvijsko delegacijo smo kolegom predstavili svoje pristojnosti na področju avtorskega prava, predstavniki latvijskega urada pa so nam predstavili sistem odbora za pritožbe, ki deluje znotraj urada. Izmenjali smo tudi izkušnje s promocijskimi aktivnostmi in kampanjami za ozaveščanje različnih javnosti o intelektualni lastnini. V okviru srečanja smo obiskali tudi Javno agencijo za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije - ARIS, kjer smo govorili o sistemu komercializacije inovacij.