Skoči do osrednje vsebine

Objavljen Javni razpis Razvoj programov za duševno zdravje otrok, mladostnikov in mlajših odraslih

Neprofitne organizacije vabimo k oddaji vlog za projekte s področja duševnega zdravja otrok, mladostnikov in mlajših odraslih, ki bodo vzpostavljali podporna okolja za krepitev duševnega zdravja v družini, vrtcih, šolah in programe, ki preprečujejo razvoj duševnih motenj.

Izbrani projekti javnega razpisa bodo izboljšali dostopnost, razpoložljivost, celovitost, medsebojno povezanost in kakovost storitev za duševno zdravje otrok, mladostnikov in mlajših odraslih.

Implementirani bodo ukrepi za zajezitev posledic epidemije Covid-19, ki negativno vplivajo na duševno zdravje posameznikov in družbe v celoti, še zlasti na duševno zdravje otrok, mladostnikov in mlajših odraslih. Ukrepi bodo prispevali h krepitvi duševnega zdravja, preventivi duševnih motenj, destigmatizaciji in krepitvi kompetenc zaposlenih v zdravstvu, vzgoji in izobraževanju, socialnem varstvu in v nevladnem sektorju ter širitvi storitev za duševno zdravje v okviru rednega dela.

Z javnim razpisom bomo izbrali projekte s štirih področij:

  • PODROČJE A: Krepitev starševskih veščin (izvedba izobraževanj in usposabljanj izvajalcev, strokovna gradiva in podobno);
  • PODROČJE B: Premagovanje anksioznosti (izvedba izobraževanj in usposabljanj izvajalcev in podobno); 
  • PODROČJE C: Obravnava nekemičnih zasvojenosti (izvedba izobraževanj in usposabljanj za izvajalce, priprava smernic za obravnavo in podobno);
  • PODROČJE D: Preventiva samomorilnega vedenja (presejalni in ocenjevalni postopki ter načini obravnave samomorilno ogroženih mladostnikov).

Višina sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov štirih projektov, izbranih za sofinanciranje v okviru javnega razpisa v letih 2024, 2025 in 2026, znaša 2.033.740,00 z DDV. 

Rok za oddajo vloge na javni razpis je 5. 4. 2024 do 12. ure.

Javni razpis sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje in Evropska unija – NextGeneration EU.