Skoči do osrednje vsebine

Mobilnost delovne sile v Sloveniji: potrebe, izzivi in prakse

V torek, 5. marca, je potekala mednarodna konferenca z naslovom Mobilnost delovne sile v Slovenijo, ki jo je organiziral Evropski organ za delo (ELA) v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje. Dogodek je bil izjemno ploden, saj smo razpravljali o ključnih izzivih in praksah na področju mobilnosti delovne sile.

Po zadnji raziskavi Napovednik zaposlovanja Zavoda za zaposlovanje se je več kot polovica delodajalcev v Sloveniji v preteklih šestih mesecih soočala s pomanjkanjem ustreznih kandidatov za zaposlitev. Zato se delodajalci vedno pogosteje obračajo preko meja Slovenije, kar postavlja v ospredje javne razprave o delovnih migracijah.

Na konferenco, ki je potekala na Brdu pri Kranju, so bili vabljeni predstavniki številnih držav EU kot tudi predstavniki držav Zahodnega Balkana. Udeleženci so se osredotočili na pomembne teme, kot so primanjkljaj kadrov, neskladja na trgu dela, politike zaposlovanja ter potrebe in izzivi pri čezmejnem zaposlovanju. Spremembe v demografiji, tehnologiji, podnebju in drugi dejavniki vplivajo na trg dela in ustvarjajo globalne in kompleksne izzive, ki zahtevajo nove rešitve. Ugledni predstavniki in strokovnjaki iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške, Nemčije ter Bosne in Hercegovine so delili svoje izkušnje in poglede.

Predstavniki delodajalcev, sindikatov, političnih odločevalcev in strokovnjakov so skupaj razpravljali o uspešnih politikah, znanih dobrih praksah ter prihodnjih izzivih na področju mobilnosti delovne sile. Verjamemo, da so bile izmenjave mnenj in izkušenj na konferenci ključnega pomena za oblikovanje smernic in ukrepov v prihodnosti.

Cosmin Boiangiu, izvršni direktor Evropskega organa za delo je v uvodnem nagovoru med drugim povedal, da je Evropski organ za delo začel raziskovati sodelovanje s tretjimi državami kot način za okrepitev poštene mobilnosti delovne sile znotraj EU. Povedal je: »Upam, da bomo v bližnji prihodnosti še naprej sodeloval s predstavniki Zahodnega Balkana. Namen tega ni le pomagati državljanom tretjih držav, da zapolnijo pomanjkanja in presežke na trgu dela, temveč tudi zagotoviti spoštovanja njihovih pravic, ko se bodo preselili na enotni trg EU, in s tem prispevali k pravični mobilnosti.«

Greta Metka Barbo Škerbinc, generalna direktorica Zavoda za zaposlovanje, je na dogodku dejala: "Čeprav smo v zadnjem času izvedli številne aktivnosti na področju zaposlovanja in dela tujcev, še ne moremo biti zadovoljni z nivojem spoštovanja pravic delavcev, zagotavljanja ustreznih delovnih pogojev in plače, kar je nujno zagotoviti, če ne želimo kot družba izgubiti v globalni bitki za kadre. Kot navaja Evropska komisija, sta pomanjkanje delovne sile ter zmanjševanje in staranje prebivalstva EU velika grožnja gospodarstvu in dolgoročni konkurenčnosti EU. Demografske spremembe vplivajo na pomanjkanje delovne sile, zato prihaja do ozkih grl v gospodarstvu. Zakonite migracijske poti v EU lahko pripomorejo k zapolnjevanju prostih delovnih mest, hkrati pa koristijo tudi državam izvora.

»Prav vsak od nas ima nalogo, ki jo mora opraviti, da se bodo delavci, ki so že v Sloveniji, in tuji delavci, ki šele prihajajo in jih nujno potrebujemo, pri nas v Sloveniji in v Evropi počutili sprejete,« je med predstavitvijo zaključnih ugotovitev dogodka povedala Polona Grobelnik Jurjovič, nacionalna uradnica za zvezo pri Evropskem organu za delo.

Obiskovalci poslušajo govornika za govorniškim pultom.
1 / 3