Skoči do osrednje vsebine

Javna razprava o odstopanju od izključitve holekalciferola

Evropska agencija za kemikalije poziva zainteresirane strani, da do 25. aprila 2024 posredujejo informacije za odločitev, ali so v zvezi s prenehanjem odobritve holekalciferola, aktivne snovi v rodenticidih, izpolnjeni pogoji za izjemo na podlagi drugega odstavka 5. člena Uredbe 528/2012/EU.

Za aktivno snov holekalciferol velja, da povzroča motnje endokrinega sistema, kar lahko povzroči škodljive učinke pri ljudeh in zato izpolnjuje merilo za izključitev iz točke (d) prvega odstavka 5. člena Uredbe 528/2012/EU. Aktivne snovi, ki izpolnjujejo merila za izključitev, se ne smejo odobriti/podaljšati, razen če se dokaže, da je izpolnjen vsaj eden od pogojev za odstopanje iz drugega odstavka 5. člena navedene uredbe.

Namen javne razprave je preveriti, če holekalciferol izpolnjuje vsaj enega od pogojev o potrebni uporabi  v rodenticidih iz drugega odstavka 5. člena Uredbe 528/2012/EU. Ta informacija bo služila pri sprejemanju odločitve o odobritvi podaljšanja aktivne snovi.

Javna razprava traja do 25. aprila 2024.

Navodila za predložitev informacije in natančneje opisan postopek javne razprave so na voljo na spletni strani ECHA (v angleščini).