Skoči do osrednje vsebine

Prvo leto izvajanja programa Krepitev digitalnih znanj in spretnosti javnih uslužbencev

Ponosni smo na zaključek prvega leta izvajanja programa Krepitev digitalnih znanj in spretnosti javnih uslužbencev, ki ga na Upravni akademiji izvajamo v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (Komponenta C2K7 - Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave, naložba Modernizacija digitalnega okolja javne uprave (G), Cilj C98).
Na grafiki so logotipi ministrstva za jabvno upravo, Načrta za okrevanje in odpornosti in NextGenerationEU

Izvedbo programa sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, in Evropska unija – NextGenerationEU

V prvem letu programa je bil presežen vmesni mejnik, 5000 udeležb. V letu 2023 so na upravni akademiji izvedli 133 terminov usposabljanj, na katerih je bilo evidentiranih 5092 udeležb. Udeleženci so izkazali zelo visoko stopnjo zadovoljstva (povprečna ocena 4,6).

Za razvijanje veščin je ključnega pomena želja po učenju. Usposabljanja dosežejo največji učinek, če udeležencu (poleg tega, da mu podajo nova teoretična in praktična znanja) dvignejo željo po nadgrajevanju znanja ter samozavest, da se lahko samostojno učijo ob uporabi (angleško learning by doing). Motiviran posameznik bo pridobljeno znanje tudi bolj verjetno implementiral v svoj delovni proces.

Rezultat merjenja učinka usposabljanj za področje digitalne pismenosti, ki smo ga izvedli konec leta 2023 (torej devet mesecev po začetku izvajanja usposabljanj), kaže, da naša usposabljanja niso samo dobro obiskana, temveč so tudi učinkovita.

  • 93 odstotkov udeležencev je po usposabljanju zaznalo, da se je povečalo njihovo znanje uporabe digitalnega orodja (ali digitalne veščine), za katerega so se usposabljali. V povprečju ocenjujejo, da je bila stopnja povečanja 46,7 odstotka. Iz rezultatov se sklepa, da je usposabljanje doseglo cilj dviga digitalnega znanja in veščin ciljne skupine.
  • 75 odstotkov udeležencev je opazilo povečanje samozavesti pri uporabi digitalnih orodij in tehnologij, za katere so se usposabljali, ocenili so, da se je stopnja samozavesti dvignila v povprečju za 49,1 odstotka.
  • 75 odstotkov udeležencev meni, da se je povečala njihova produktivnost ali učinkovitost pri delu, in sicer ocenjujejo stopnjo napredka za 46,3 odstotka.
  •  61 odstotkov udeležencev je po zaključenem usposabljanju pogosteje uporabljalo digitalno orodje (oziroma veščino), za katero so se usposabljali. Ocenjujejo, da se je pogostost uporabe v povprečju povečala za 47,6 odstotka.

Na upravni akademiji ugotavljajo, da so po prvem letu izvajanja programa na pravi poti. Še naprej bodo razvijali in izvajali usposabljanja po meri uporabnikov, ter pri tem skrbeli za dobro uporabniško izkušnjo.

Sledite nam. Skupaj širimo znanje!

Izvedbo programa sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, in Evropska unija – NextGenerationEU iz Mehanizma za okrevanje in odpornost v okviru ukrepa Modernizacija digitalnega okolja javne uprave, zato vsa usposabljanja programa Krepitev digitalnih znanj in spretnosti javnih uslužbencev potekajo brez kotizacije za udeležence.