Skoči do osrednje vsebine

Kurjenje v naravnem okolju v spomladanskem času

S prihodom pomladi se ponovno osredotočamo na vprašanje kurjenja v naravnem okolju. Da bi preprečili požare in njihove posledice, je ključno upoštevati smernice in omejitve, določene v Uredbi o varstvu pred požarom v naravnem okolju.

Da pri kurjenju v naravnem okolju ne bi prihajalo do požarov, je pomembno da:

  • varujete kurišče, ki naj bo obdano z negorljivim materialom,
  • očistite območje vseh gorljivih snovi v oddaljenosti vsaj meter od zunanjega roba kurišča,
  • nadzorujete kurišče ves čas kurjenja,
  • po končanem kurjenju ogenj pogasite, ostanke kurjenja pa, če je mogoče, prekrijete z negorljivimi snovmi,
  • spremljate vreme, saj se ob premočnem vetru ne sme kuriti oziroma je treba s kurjenjem prenehati,
  • ne uporabljate vnetljivih in eksplozivnih snovi, ki so pri kurjenju prepovedane.

Požiganje oziroma kurjenje izven kurišč v naravnem okolju ni dovoljeno.

Poleg zgoraj naštetega je treba upoštevati tudi predpise s področja gozdarstva, ki lahko dodatno omejijo in prepovejo kurjenje na gozdnih površinah. Dodatne omejitve uporabe ognja so možne tudi na zavarovanih območjih ali pa jih za svoja območja lahko predpišejo tudi same lokalne skupnosti. Svetujemo, da pred začetkom kurjenja preverite veljavne predpise in omejitve na območju, kjer nameravate kuriti.

Poleg zgoraj naštetih smernic za varno kurjenje, ki jih predpisuje Uprava za zaščito in reševanje, je pomembno obravnavati tudi vprašanje, kateri materiali in snovi so dovoljene kuriti v naravnem okolju ter za kakšen namen. Pravila glede uporabe ognja in kurjenja, vključno z dovoljenimi materiali, so določena s predpisi s področja varstva okolja, kmetijstva in gozdov, ki so bila predstavljena na posvetu.

Za več informacij se obrnite na Ministrstvo za okolje podnebje in energijo ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.