Skoči do osrednje vsebine

Srečanje predstavnikov Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti in Finančne uprave

Finančna uprava namenja posebno pozornost uresničevanja pravic italijanske narodne skupnosti ter redno sodeluje s predstavniki Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti (OSSIN – CAN COSTIERA) pri razreševanju odprtih vprašanj in iskanju priložnosti za izboljšave.

28. februarja 2024 so na sprejemu pri namestniku generalnega direktorja Jenku predsednik Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Alberto Scheriani s sodelavci ter poslanec italijanske narodne skupnosti Felice Žiža predstavili izkušnje pri poslovanju pripadnikov manjšine s Finančno upravo ter podali predloge za izboljšave. Ti se zlasti nanašajo na ustrezen prvi stik uslužbenca Finančne uprave s stranko, ki govori italijansko, ter na potrebo, da se zagotovijo prevodi obrazcev, ki so objavljeni na eDavkih. Pohvalili so projekt davčnega opismenjevanja mladih kot tudi dosedanjo odzivnost Finančnega urada Koper na teme, ki so jih izpostavljali. Obravnavana je bila tudi možnost udeležbe na tečajih italijanskega jezika, ki bodo izvedeni pod okriljem OSSIN ter promocija Finančne uprave kot zaposlovalca.

Skupna in splošna je ugotovitev, da so tovrstna srečanja dobrodošla, saj se s tem ohranja možnost dobrega sodelovanja in hitra odzivnost pri razreševanju vprašanj izvajanja dvojezičnosti na področjih iz pristojnosti Finančne uprave.

Novica je objavljena tudi v italijanskem jeziku.

Predstavniki Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti in Finančne uprave sedijo za mizo v pisarni

Srečanje predstavnikov Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti in Finančne uprave | Avtor: Finančna uprava