Skoči do osrednje vsebine

Sodelovanje ministrstva in Fakultete za upravo z namenom dviga strokovnosti in vključevanju mladih

Minister za javno upravo mag. Franc Props se je sestal s prof. dr. Mirkom Pečaričem, dekanom Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, saj je delovno področje številnih programov in dejavnosti Fakultete za upravo neposredno povezano z Ministrstvom za javno upravo.

Uvodoma je minister izrazil zadovoljstvo nad tesnim in vzajemnim sodelovanjem institucij pri različnih projektih, preko katerih obe ustanovi uresničujeta svoje vizije in poslanstva. Sogovorca sta še posebej izpostavila rezultate in učinke projekta »Upravna svetovalnica«, ki je vsekakor primer dobre prakse. Projekt zajema inovativno ter interaktivno sodelovanje in izmenjavo znanj med uslužbenci Ministrstva za javno upravo, drugih organov državne uprave ter profesorji in študenti Fakultete za upravo. Omenjeni raziskovalno-pedagoški projekt je usmerjen v pripravo odgovorov na upravno-procesne dileme in vprašanja v zvezi s sočasno uporabo različnih zakonov: Zakona o splošnem upravnem postopku, Uredbe o upravnem poslovanju, Zakona o upravnih taksah, v povezavi s specialnimi predpisi (Zakon o lokalni samoupravni, Gradbeni zakon, Zakon o tujcih, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o javnih agencijah in podobno).

Na spletni strani Upravne svetovalnice je objavljenih več kot 1500 brezplačnih odgovorov, ki predstavljajo usklajena strokovna stališča o rabi upravno procesnih pravil. Pri svojem delu jih uporabljajo uradniki in tudi stranke v različnih postopkih.

V nadaljevanju pogovora sta se minister Props in dekan Pečarič dotaknila možnosti dodatnega skupnega sodelovanja na področju dviga znanj, kompetenc in veščin javnih uslužbencev. Zavzela sta se za nadaljnje sodelovanje na področju kadrovskega štipendiranja in izvajanja pripravništva, s ciljem mladim talentom približati delo v javni upravi in evropskih institucijah.