Skoči do osrednje vsebine

Prenosniki za podporo učnemu procesu kmalu do upravičenih šol in zavodov

V podporo učnemu procesu dijakov oziroma učencev, bo Ministrstvo za digitalno preobrazbo razdelilo 2961 novih prenosnih računalnikov šolam in zavodom, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija.

Kriterije za razdelitev prenosnih računalnikov je določilo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, ki nam je posredovalo seznam upravičenih šol in zavodov ter število prenosnikov,  do katerih je vsaka ustanova upravičena. 

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je z dopisom dne 21. 2. 2024 obvestilo ravnateljice in ravnatelje ter jih pozvalo, da izkažejo interes za prenosnike do 1. 3. 2024. 

Novi prenosni računalniki so na voljo z naloženim odprtokodnim operacijskim sistemom Linux Pop OS, kar je v skladu z nacionalno digitalno strategijo Digitalna Slovenija 2030, ki jo je 23. 3. 2023 sprejela Vlada Republike Slovenije,  ali brez naloženega operacijskega sistema, glede na želje  posamezne ustanove. 

Do danes se je že odzvalo 111 od upravičenih 139 šol in zavodov. Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) na ministrstvu pripravljamo dogovore z ustanovami. Po izteku roka za izkazan interes sledi razdelitev prenosnikov.  

Preostalih 10.000 prenosnikov bo razdeljenih na podlagi javnega poziva, ki ga bo objavil Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije po sprejetju novele Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti v Državnem zboru. Novelo zakona je Vlada RS sprejela 31. 1. 2024. Prva obravnava zakona je bila v Državnem zboru 16. 2. 2024.